Elementární technika odbití prsty

  • Základní volejbalové dovednosti
  • Zobrazeno: 6907

136 DR129539137 DR120963

Ve výchozím postoji jsou nohy mírně pokrčeny, trup lehce předkloněn, jedna noha může být mírně vpředu, váha na přední části chodidel. Paže volně podél těla. Ve střehovém postoji jsou nohy rozkročeny a lehce pokrčeny. Trup vzpřímený, někdy nepatrně předkloněný...