9 - 12 let: vývojové priority

 • Published in Volejbalové období 9-12 let
 • Hits: 489

Minivolejbal - 2Je před námi nejdůležitější období motorického učení, někdy nazývané „touhou po dovednostech“, nebo ‚zlatým věkem motoriky‘. Důraz na rozvoj základních herních dovedností a činností herní formou je na místě. Hra a soutěžení nejsou cílem, ale prostředkem k individuálnímu zlepšování. V tomto období se dá mnoho promeškat, pokud si trenér plně neuvědomí, jak výrazně jsou otevřená stavidla k ovlivňování motoriky a dovedností.

 ZLATÝ VĚK MOTORIKY: Nově získané dovednosti a stoupající výkony působí dětem slast, mimo jiné i proto, že si své pokroky uvědomují. Dalo by se říci, že je to „dovednostní“ období. Ovšem hra, která byla v předškolním období hlavním a v podstatě jediným tématem, a s nástupem do školy začala být silně kombinována s povinnostmi, je v tomto období již výrazně doplněna prací. Dětem imponuje technika, dovedou se v tomto období nadchnout pro zvolenou sportovní činnost, jsou optimistické, mají zájem o vše konkrétní. Pohyb působí dětem radost, soutěží rády a s nadšením.

 UČENÍ: Dítě v tomto období přijímá řadu informací či instrukcí, jejichž smysl či efekt se má prokázat až v budoucnu. V aktuálním čase je však nejasný, a tedy zatím nebude přinášet viditelné výsledky. Trenér přesto nemůže rezignovat na rozvoj složitých pohybů či pro dítě těžko vysvětlitelného jednání (například, že má zaujmout tu či onu pozici ve hřišti), ale zároveň nesmí dítě znechutit sérií omezení, která odporují dětské spontaneitě. Musí tedy poskytnout ventil jak prostřednictvím hry, tak nezávazných aktivit všeho druhu, které jsou jakýmsi „během naprázdno“. Nezapomeňme, že ještě před krátkým časem se dítě nemuselo prát s překážkami. Při hře dělalo co chtělo, a když se mu něco nedařilo, prostě ustalo v činnosti. Najednou se musí prát s nezdarem a vytrvat. TRPĚLIVOST, VÁŽENÍ KOLEGOVÉ! Dále je nutné bojovat proti mýtu, že správné je jen to, co dítě osvojí v cíleném tréninku a dozví se od trenéra. Zkušenosti totiž ukazují, že je tomu naopak: největší bohatství spočívá v tom, když mladý hráč získá svou herní a dovednostní kompetenci „svépomocí“, která je proseta smodelem pokus – omyl – zpětná vazba.

 

PŘEDPOKLADY A VÝZVY PRO OBDOBÍ U-12

Trenér by měl znát jaké předpoklady a výzvy toto věkové období nabízí: 

 herní činnosti

 • schopnost přejít od hraní k učení.
 • ideální předpoklady pro pohybové učení, především pro rozvoj rychlosti a obratnosti – zlatý věk motoriky.
 • schopnost osvojovat si základní pohybové a herní dovednosti:
 1. ovytváří si představy, které jsou klíčové pro realizaci pohybu,
 2. oukládá si primitivní pohybové vzorce do podvědomí,
 3. oabstraktním myšlení je schopno manipulovat s pojmy (důležité pro učení).
 • ještě stále nutnost učit se prostředí zbaveném strachu (např. z chyby).
 • schopnost krátkodobé koncentrace pozornosti (20 – 25 min).

součinnost

 • Vedle klíčového vztahu k práci, rozvoj schopnosti spolupracovat (kooperace).
 • Schopnost přijímat nadosobní principy, dítě si uvědomuje si, že existují i jiné principy, než jeho vlastní. Například je schopno pochopit činnost bez míče, která je anonymní, pouze podpůrná či součinnostní.

rozvoj hráčské osobnosti

 • schopnost uvědomovat si situační cíle.
 • schopnost chápat význam pravidel.
 • I přes relativní poslušnost a důvěřivost, je hráč rovněž nachystán i pochybovat. Začíná mít potřebu se sám přesvědčit – nejen nekriticky přijímat informace.
 • Potřeba a hledání vzorů.

fungování v týmu

 • zjištění, že nelze spoléhat na soucit ostatních a nutnost bojovat o své místo ve skupině.
 • Zhruba od třetí třídy lze pozorovat projevy kamarádské solidarity – parta již dokáže projevit svůj postoj.