9 - 12 let: vývojové priority

  • Volejbalové období 9-12 let
  • Zobrazeno: 491

Minivolejbal - 2Je před námi nejdůležitější období motorického učení, někdy nazývané „touhou po dovednostech“, nebo ‚zlatým věkem motoriky‘. Důraz na rozvoj základních herních dovedností a činností herní formou je na místě. Hra a soutěžení nejsou cílem, ale prostředkem k individuálnímu zlepšování. V tomto období se dá mnoho promeškat, pokud si trenér plně neuvědomí, jak výrazně jsou otevřená stavidla k ovlivňování motoriky a dovedností.

9 -12 let: charakteristika období

  • Charakteristika věkového období 9-12 let
  • Zobrazeno: 473

Minivolejbal - zelený

Přichází období, které se nazývá “zlatým věkem motoriky”.  Nervové systémy v mozkové kůře dozrávají, nastávají příznivé podmínky pro pohybové učení. Plasticita nervového systému vytváří ideální předpoklady pro rozvoj koordinačních a rychlostních schopností. V tomto období jsou děti vývojově připraveny přijímat a osvojovat si základní pohybové a sportovní dovednosti, tedy stavební kameny veškerého sportovního rozvoje. Mohou být také položeny základy psychologických kvalit, mezi něž patří uvědomování si nutnosti stanovení situačních cílů a mentální koncentrace na plnění úkolů ... (čti dále) ...

Elementární technika odbití prsty

  • Základní volejbalové dovednosti
  • Zobrazeno: 6907

136 DR129539137 DR120963

Ve výchozím postoji jsou nohy mírně pokrčeny, trup lehce předkloněn, jedna noha může být mírně vpředu, váha na přední části chodidel. Paže volně podél těla. Ve střehovém postoji jsou nohy rozkročeny a lehce pokrčeny. Trup vzpřímený, někdy nepatrně předkloněný...