Máte v žilách krev nebo vodu?

  • Volejbal můj osud
  • Zobrazeno: 2547

Parisi rozpačitostJako trenér jsem nikdy nehlídal hráčům večerku a nekontroloval, jestli si dali pivo nebo sklenku vína navíc. Bylo mi i vyčítáno, že jsem hráčům nechával přílišnou svobodu, ale já jsem jakoukoliv kontrolu dodržování režimu pokládal za nedůstojnou, a především mám úplně jinou představu o tom, co je to vnitřní kázeň ...

Volejbal v notách ...

  • Volejbal můj osud
  • Zobrazeno: 2887

Hanik kytara 3
Svého času jsem chtěl prosadit ve volejbalové teorii a praxi kódování průběhu hry. Laicky řečeno šlo o to, zapsat průběh volejbalového zápasu v „notách“. Uvědomoval jsem si přitom, jak složité je zachytit všechny nuance hry a bylo mi jasné, že ty moje noty, mají-li být jednoduché, musí popisovat činnost družstva, ne jednotlivých hráčů ...

 

5x PROČ a PROTOŽE o podání ...

  • Volejbal můj osud
  • Zobrazeno: 2913

Habr podani smecovane

Dnes vychází kniha, kterou ve své autorské kariéře pokládám za nejdůležitější ... Něco o tom za týden napíšu. Dnes se budu s radostí probouzet: je to vždycky krásný pocit, když vám vezou knížku z tiskárny. Než představím posledních 5x proč a protože, dovolte, abych poděkoval spoluautorům knihy VOLEJBAL - UČEBNICE PRO TRENÉRY MLÁDEŽE. Bylo to skutečně kolektivní dílo, ovšem Aleš Novák a Petr Juda tu záležitost se mnou společně "rodili", a proto jim dvěma díky především. A teď už podání ...

5x PROČ a PROTOŽE o vybírání ...

  • Volejbal můj osud
  • Zobrazeno: 2453

Vybirani rybicka 2

Pokračuji v seriálu sond do jednotlivých herních činností, dnes vybírání ...

PROČ je vybírání nejméně technickou individuální činností?

PROTOŽE zaprvé musí mít dobrý polař vedle vybroušené techniky základních odbití (bagr, prsty) schopnost zasahovat míč reflexivně jednou rukou nebo jinou částí těla, často instinktivně bez vědomé kontroly.  I reflexivní zásahy vyžadují technickou výbavenost, ovšem úspěšný zásah v takových případech nezaleží tolik na správné technice, ale na jiných kvalitách (rychlost reakce, předvídavost, koordinace, cit pro míč). Zadruhé musí mít vybírající hráč další výrazné mentální kvality, vyhodnocování herní situace, předvídavost a výborný vhled do taktiky soupeře i vlastního týmu (blok). Vedle toho musí udržet v hlavě taktické informace i instrukce pro řešení herní situace.

5x PROČ a PROTOŽE o blokování ...

  • Volejbal můj osud
  • Zobrazeno: 2622

Blok skoba

Velmi rád jsem udělal 4 násobný výlet do beachvolejbalu, jelikož jsem zpovídal lidi, kterých si opravdu vážím, protože jsou pro mě ztělesněním profesionality ve sportu. připomínám, že profesionalitu si pro sebe definuji jako absolutní podřízenost cíli. Konkrétně, jestliže si někdo umí definovat cíl a podřídí mu život, pak je pro mně profesionálem bez ohledu na to, kolik vydělává. Ale teď už je čas vrátit se k tvrdé podlaze. Vydání nové volejbalové publikace se již kvapem blíží, takže dnes budeme blokovat ...