5x PROČ a PROTOŽE o vybírání ...

  • Published in Volejbal můj osud
  • Hits: 2452

Vybirani rybicka 2

Pokračuji v seriálu sond do jednotlivých herních činností, dnes vybírání ...

PROČ je vybírání nejméně technickou individuální činností?

PROTOŽE zaprvé musí mít dobrý polař vedle vybroušené techniky základních odbití (bagr, prsty) schopnost zasahovat míč reflexivně jednou rukou nebo jinou částí těla, často instinktivně bez vědomé kontroly.  I reflexivní zásahy vyžadují technickou výbavenost, ovšem úspěšný zásah v takových případech nezaleží tolik na správné technice, ale na jiných kvalitách (rychlost reakce, předvídavost, koordinace, cit pro míč). Zadruhé musí mít vybírající hráč další výrazné mentální kvality, vyhodnocování herní situace, předvídavost a výborný vhled do taktiky soupeře i vlastního týmu (blok). Vedle toho musí udržet v hlavě taktické informace i instrukce pro řešení herní situace.

 

PROČ bývá vybírání nazýváno barometrem bojovnosti a nasazení týmu?

PROTOŽE je zaprvé úspěšný zásah v poli menšinovým jevem a vyžaduje trpělivost v nasazení celého týmu v tzv. „anonymních činnostech“, jako jsou přesuny, úpravy postavení, statické nízké postoje. Když se družstvo začne pod vlivem vývoje utkání „bortit“, je to vždy nejprve patrné na těchto anonymních činnostech. Jedině odolné družstvo s vysokou týmovou morálkou dokáže nepolevit v nasazení i při nepříznivém vývoji utkání. Zadruhé je úspěšný zásah zpravidla výsledkem týmové činnosti (součinnosti hráč v poli i součinnosti s blokem) a takový úspěšný zásah povzbuzuje pocit sounáležitosti hráčů. Aktivní hra v poli korunovaná úspěšnými zásahy odbourává nervozitu, protože bod získaný útokem po úspěšném zásahu v poli má výraznější „psychickou příchuť, než jinak získávané body, a družstvu dodává sebedůvěru.

 

PROČ je trénink vybírání obtížný?

PROTOŽE se nedá nahradit jednoduchou drilovou formou. Hráč musí být vybaven automatizovanou pádovou technikou, kterou musí uplatňovat podle potřeby. Musí opakovaně překonávat strach, protože jak rychle letící míč, tak pád na zem může způsobovat bolest. Hráč musí být plně pohlcen svou činností, jedině tak se jeho reaktivita udrží na nejvyšší úrovni.  Úspěšný zásah zpravidla přichází po několika neúspěšných. Dlouhodobé setrvávání v nízkých postojích (často bez efektu) způsobuje bolest ve svalech.

 

 PROČ nemůže trénink vybírání stát na „cyklických formách“?

PROTOŽE se vybírání ve hře vyskytuje nahodile, nelze ho úplně přesně předvídat. Přichází zpravidla po mnoha situacích, kdy vybírající vyšel naprázdno nebo vůbec nedostal šanci k vybírání, a přesto v těchto situacích musel být plně koncentrovaný a pracovat v nízkých postojích vlastně „naprázdno“. Trénink, kdy hráč opakovaně zasahuje nahazovaný nebo smečovaný míč je sice oblíbený pro svou „akčnost“, ale nevystihuje to, jak vybírání ve hře probíhá, tzn., že výsledkem často dlouhého koncentrovaného a aktivního čekání.

 

PROČ je vybírání více „ženskou činností“?

PROTOŽE v ženském volejbalu díky nižší rychlosti zasmečovaného míče, je statisticky významně více situací, kdy je míč udržen ve hře i po prvním přeletu (nepočítáme-li přelet po podání). Tudíž vzniká více šancí díky vybírání. Navíc vybírání stojí více na pracovitosti, trpělivosti, pečlivosti a důslednosti, oproti útoku, bloku, či podání, které jsou spíše prvky agrese. Tyto činnosti jsou blíže mužskému volejbalu, kde vybírání je jazýčkem na vahách, ve vyrovnaných utkáních a důležitou částí pro celistvý výkon. V ženském volejbalu je vybírání dominantní činností.

Zdeněk Haník, V Praze dne 21.4.2014