5x PROČ a PROTOŽE o smečování ...

  • Published in Volejbal můj osud
  • Hits: 2922

Smec kuliocko 1

Jak bylo avizováno v minulém článku o přihrávce, nova učebnice pro volejbalové trenéry mládeže je na spadnutí. Ondra Driml dokončil svou mravenčí práci na výřezech fotografií, a v pondělí 24. února ve 12.00 hodin nesu rukopis, včetně 1045 (slovy tisíce čtyřicetipěti) fotek  do nakladatelství Mladá fronta a "kostky jsou od této chvíle vrženy" … zde je další ukázka, dnes smečujeme …

PROČ klademe důraz na důslednost při nácviku smečařského rozběhu?
PROTOŽE smečařský rozběh a s ním související časování útočného úderu je jedním z nejdůležitějších, ale i nejnáročnějších prvků ve volejbalu vůbec. Jde o to, že správná technika smečařského rozběhu ještě zdaleka nezaručuje správné smečování, ale jakýkoliv technický nedostatek může úspěšné smečování komplikovat nebo znemožnit. Jako trenéři  mládeže bychom v nácviku této činnosti neměli tolerovat ani jedinou chybičku a drilovou formou tento pohybový návyk zautomatizovat. Jakákoliv nedbalost v počátcích nácviku této činnosti má nenapravitelné následky.

PROČ se zabýváme detaily brzdícího kroku a dokroku při smečařském rozběhu?
PROTOŽE jedním z důležitých úkolů rozběhu je vytvoření dostatečné energie pro vertikální odraz, což je komplikovaný pohybový vzorec. Paradoxem brzdícího kroku je, že na začátku hráč zrychluje a na konci brzdí. Dochází k nahromadění energie, která umožní změnu pohybu vpřed na pohyb vzhůru. Pro některé hráče je to přirozené jako chůze, pro jiné se musí vymýšlet desítky cvičení, aby průběh pohybu pochopili a automatizovali. Tajemství dokroku spočívá v tom, že dobrzdění pohybu vpřed má význam pro dokončení přeměny horizontálního pohybu ve vertikální. Pokud závěrečné kroky rozběhu nesplní tuto úlohu z důvodu zanedbání nějakého technického detailu, může to mít různé následky, například: nedotočení levým ramenem k síti při odrazu, padání do sítě, nedostatečný vertikální odraz, ztížený odhad dráhy letu míče a s tím související časování.
smec brzdici krok 1smec dokrok 1

PROČ se útok vnímá jako hlavní činnost ve volejbalu?
PROTOŽE zaprvé se nejvíc bodů ve hře získává útokem. S výjimkou bodu blokem (průměr 3 v setu) a přímých bodů z podání (průměr 2 v setu) téměř každá akce končí útokem. Zadruhé chyby v útoku jsou nejnápadnější a trenéři zpravidla po nich sahají ke střídání. To vnímají hráči, a soustředí se v tréninku především na útok. Obranné činnosti sice ukazují na vysokou soudržnost a morálku družstva, jsou rozhodujícím jazýčkem na vahách v zápasech, kde se rozhoduje v nejmenších detailech. Přesto družstvo, které neutočí úspěšně, může dosahovat dobrých výsledků jen zřídka.

PROČ se striktně bráníme proti tzv. „opačnému krokosledu“ při smečařském rozběhu?
PROTOŽE oproti správnému krokosledu L (levá) – P – L, končí rozběh s opačným krokosledem P – L – P, který má za následek, že:

  • hráč plně nevyužije energii z rozběhu do vertikálního odrazu,
  • se hráč dostává do odrazového postavení pravým bokem blíže k síti, a tím pádem se pravé rameno dostává dozadu až po odrazu, kdy má hráč číst dráhu letu míče a vybírat řešení, nikoliv korigovat polohu těla.
  • odraz pravou nohou vpředu neumožňuje smečujícímu se „otevřít“ pro zorný úhel, který zahrnuje jak situaci na vlastní straně, tak přípravnou činnost blokařů soupeře. Zužuje se tím periferní vidění útočícího hráče, především po nahrávkách z pole do zóny IV.

PROČ zdůrazňujeme zášvih obou paží před odrazem?
PROTOŽE zaprvé spodní zášvih paží v průběhu brzdícího kroku vytváří protiváhu, která souvisí s požadovanou délkou kroku. Zadruhé mocný švih paží ze zapažení téměř do vzpažení podporuje odraz a podílí se na vyšším výskoku.
smec zasvih 1

Zdeněk HaníkHanik podpis, Praha 20.2.2014