5x PROČ a PROTOŽE o blokování ...

  • Published in Volejbal můj osud
  • Hits: 2621

Blok skoba

Velmi rád jsem udělal 4 násobný výlet do beachvolejbalu, jelikož jsem zpovídal lidi, kterých si opravdu vážím, protože jsou pro mě ztělesněním profesionality ve sportu. připomínám, že profesionalitu si pro sebe definuji jako absolutní podřízenost cíli. Konkrétně, jestliže si někdo umí definovat cíl a podřídí mu život, pak je pro mně profesionálem bez ohledu na to, kolik vydělává. Ale teď už je čas vrátit se k tvrdé podlaze. Vydání nové volejbalové publikace se již kvapem blíží, takže dnes budeme blokovat ...

PROČ není blokování „populární činností“?

PROTOŽE pro zisk bodu blokem nebo alespoň zabránění přeletu zasmečovaného míče na vlastní stranu, nestačí jen „vyskočit na blok“, ale „blokovat“. I když mluvnicky nejsou od sebe tyto dva výrazy daleko, skutečným obsahem se liší zásadně, a dokonce i vyjadřují největší problematičnost bloku. „Blokovat znamená se nadřít ...“, zejména protože:

  • blokování je jedinou činností, jejíž realizace se děje v mnoha pokusech bez dotyku míče, tudíž zpětná informace o správnosti provedení nebo úspěchu není jednoznačná: ani správné provedení totiž nemusí přinést individuální prožitek. Jinak řečeno: „funkční slast“ z blokování výrazně nižší. Samozřejmě úspěšný blok je silný zážitek, ovšem například krajní hráč se ho průměrně dočká jednou až dvakrát za zápas. Zbylé pokusy vyjdou naprázdno nebo pomohou obraně, ale přímý zážitek z nich blokující hráč nemá ...
  • při nácviku bloku nebo při hře dochází velmi často k lehkým i vážným poraněním prstů – lidově řečeno „trénink bloku opravdu bolí“.

PROČ je pro blokujícího hráče přesun na blok do doprava složitější než doleva?

PROTOŽE při přesunu doleva tj. do zóny IV je krokosled stejný jako u smečařského rozběhu a je tudíž výrazně automatizován. Ovšem doprava tj. do zóny II je nutné, aby hráč končil přesun došlapem na pravou nohu, což je pozice opačná než na konci smečařského rozběhu. Z praxe víme, že pravákům je přirozenější přesun doleva (smečařský rozběh), a proto je nutno věnovat pohybu doprava více času.

PROČ nesmíme v tréninku opominout provázanost techniky a taktiky?

PROTOŽE zaprvé, pokud hráč nerozvíjí cit pro časování bloku, výběr místa a odhad na útok soupeře, technika (byť správně osvojená) nemůže být ani nijak ověřena, jelikož  k žádnému blokování prakticky ani nedojde nebo je blokařská činnost předem odsouzena k nezdaru. Zadruhé proto, že blok je velmi často činnost, na níž se podílejí dva i tři hráči najednou. Tím vstupuje do hry kromě techniky též smysl pro harmonii ve sladění pohybu se spoluhráčem, což je vlastně rovněž taktická kvalita. Hráči společně sdílejí strategii blokování a řídí se společně stanovenými taktickými zásadami pro úspěšný blok.

PROČ hráči zařazují i pro kratší přesuny překrok?

PROTOŽE zaprvé, hráči (včetně krajních) se v moderním volejbale se stále častěji přesunují do vzdálenosti 3-4 m. Pro to se nejlépe hodí přesun překrokem. Úspěch při blokování je ovlivňován perfektním zvládnutím techniky tohoto přesunu. Ta je tréninkem tak zautomatizována, že se hráčům jeví jako přirozená nejen na delší, ale i na kratší vzdálenost. Zadruhé se v kolektivním bloku v poslední době klade důraz na to, aby hráči harmonizovali vzájemně své pohyby již během přesunu z důvodu konečné kompaktnosti bloku. Trenéři věnují maximum pozornosti cvičením zaměřeným na automatizaci celého aktu. Dokonce se stává, že krajní hráč, přestože má dostatek času, záměrně setrvává déle v pozici uprostřed sítě a vyráží později, aby sladil svůj rozběh se středovým hráčem, který musí často vyrazit o něco později.

PROČ je „chtít zablokovat“ víc než „blokovat“?

PROTOŽE je pro úspěch při blokování nejdůležitější touha „chtít zablokovat“. S tím souvisí i to, že se hráč nebojí o svoje „prsty“ i se schopností sebe-vývoje v oblasti blokování. Blokování bolí a jedině ten, kdo „chce zablokovat“, dokáže ignorovat hrozbu bolesti. Navíc, jak bylo uvedeno, zpětná vazba o úspěšném či neúspěšném bloku je relativní, což snižuje tréninkový prožitek hráčů. A znovu platí, že jen ten, kdo má vysokou blokařskou ctižádost, se dokáže snadno přenést přes tato tréninková úskalí.

V Praze dne 8.4.2014 Zdeněk Haník