15 slov ... při nácviku odbití prsty

 • Published in Volejbal můj osud
 • Hits: 2761

(ZH) Točili jsme s Českou televizí minulý týden další čtyři díly „školičky“ pro Volejbalový magazín. Redaktor nás nutí shrnovat všechny odborné rady do co nejkratších vyjádření. Každá ze tří zásad, které se objevují na závěr v titulku na obrazovce a má přitom shrnovat vše podstatné a smí obsahovat maximálně tři až čtyři slova. Pro nás trenéry s učitelským základem je velmi výživné, když nás někdo nutí k úspornosti vyjádření, ale je to často pěkný masakr ...  

Odbiti prsty 1

Natáčení bych rád použil, abych srozumitelně uzavřel třídílný článek „Miřte slovem přesně“ a ukázal co je míněno pod výrazem „šetřit slovy“. Použiji pro to zcela konkrétní příklad z volejbalové učební praxe.

Sestavujeme v autorském kolektivu s Alešem Novákem, Petrem Judou a dalšími učebnici pro trenéry mládeže a třetí třídy. Texty jednotlivých kapitol jsou hotové, a my je ve trojici při hlasitém veřejném čtení korigujeme (občas se k nám přidá i Jarda Vlach). Snažíme se redukovat počet nutných informací a vyřazovat všechna nadbytečná slova. Uvedu příklad textu popisu odbití prsty, který jsme postupně zúžili na celkových 198 slov:

Ve střehovém postoji jsou nohy rozkročeny a lehce pokrčeny. Trup vzpřímený, někdy nepatrně předkloněný. Hlava je zvednutá, oči neustále sledují míč. Paže pokrčené ve výši pasu, lokty mírně od těla (foto 1). Stabilní postoj je zajištěn polohou chodidel vzdálených od sebe na šíři boků. Jedna noha může být mírně vpředu. Těsně před odbitím a v jeho průběhu se tělo chová jako pružina, kde pohyb vychází z nohou a plynule přechází na trup. Paže se přikrčí, aby lokty byly nad úrovní ramen a ruce blízko obličeje. Odbití je prováděno plynulým napínáním pokrčených paží a místo odbití by se mělo nacházet nad čelem při mírně zakloněné hlavě. (foto 2).

1Odbiti prsty streh 200x3002Odbiti prsty pruzina 200x30

Těsně před odbitím jsou ruce v zápěstí zvráceny zpět. Prostor mezi palci a ukazováky připomíná trojúhelník. Dlaně společně s prsty tvoří tzv. košíček (foto 3). V momentu kontaktu rukou s míčem přilétající míč zvrátí lehce prsty zpět a míč je ztlumen. Ruce a prsty tak konají zpětný pohyb (foto 4).

3Odbiti prsty 3 kosicek 4Odbiti prsty 4 kontakt

 Kontakt s míčem se děje všemi prsty, nejdůležitější je kontakt palcem a ukazovákem, ostatní prsty slouží pro stabilizaci odbití. Dlaně se míče dotýkají pouze  základním článkem ukazováku, nazýváme ho „hrací kloub“ (foto 5). Dotyk míče hracím kloubem  garantuje správnou techniku odbití. Pohyb paží po odbití pokračuje až do jejich úplného propnutí (foto 6).

5Odbiti prsty 5 kloub6Odbiti prsty 6 protazeni

 Jistě by mohl mít někdo na popis poněkud odlišný názor, ale řekněme, že byly sděleny ty nejnutnější informace. Připomeňme ale, že se jedná o knižní text a v praxi (v tělocvičně) bychom mohli počet slov ještě redukovat do podoby pokynů:

 Rozkroč a pokrč nohy. Jednu nohu můžeš mít mírně vpředu. Zvedni hlavu: sleduj míč. Napínej  nohy a tělo jako pružinu. Přikrč lokty a drž nad úrovní ramen a ruce blízko obličeje. Mírně zakloň hlavu. Napínej plynule paže. Odbíjej nad čelem. Utvoř trojúhelník mezi palci a ukazováky a udělej košíček. Ztlum míč zvrácením prstů . Všechny prsty se dotýkají míče, nejdůležitější je kontakt palcem a ukazovákem. Dlaně se míče dotýkají pouze  „hracím kloubem“. Pohyb paží do úplného propnutí. Dostáváme se k 76 slovům.

 Redukujeme některá slovesa i další slova, použijeme model jakýchsi zvolání:

Pokrčené nohy vedle sebe!

Sleduj míč!

Pružina!

Lokty nad ramena!

Napínej plynule paže!

Nad čelem!

Košíček!

Zvrať prsty a ztlum míč!

Palec a ukazovák!

Dlaně -  „hrací kloub“!

Paže do propnutí!

Mohli bychom být spokojeni, dostali jsme se na 30 slov. Přesto se pomalu propracováváme k tzv. „klíčovým slovům“. Jestliže vycházíme z toho, že nejúčinnějším způsobem učení je „nápodoba“ a dobrý trenér sestavuje cvičení tak, aby sama hráče formovala, pak jistě pochopíte, proč tolik horuji pro minimum slov při pohybovém učení a proč dávám za pravdu České televizi, když nás nutí k úspornosti. Můj shrnující názor je, že k naučení správného odbití prsty stačí trenérům, ukázka +důmyslně volená cvičení a pár klíčových slov, která by měla tělocvičnou znít jak ozvěna:

Nohy vedle sebe

Pružina

Lokty nad ramena

Košíček

Palec a ukazovák

Hrací kloub

Do propnutí

...vidíte, stačí 15 slov.

 

Předem se bráním, pokud by někdo namítal, že právě jen tato slova. Jistě jdou použít i jiná. Jde o to, že jich má být minimum, mají vystihovat nejdůležitější pohyby či polohy, ale hlavně: TRENÉR I DÍTĚ MUSÍ POD TĚMITO SLOVY ROZUMĚT TOTÉŽ!

 Poněvadž zakončuji třídílný článek, hodilo by se, abych jej uzavřel shrnujícími doporučeními:

 1. při pohybovém učení šetřete slovy, umožněte hráčům pohybový zážitek, prostřednictvím důmyslných cvičení, a při instrukcích používejte jen klíčová slova
 2. při volejbalové výchově a učení hry miřte slovy přesně
  1. vyvarujte se slovní nedbalosti a v přípravě na trénink i zápas si promýšlejte, jaká slova použijete
  2. nemanipulujte slovy a přesvědčujte se o svých trenérských pravdách
 3. ověřujte si průběžně, zda jsou vaše slova vnímána ve vámi zamýšleném významu
 4. učte se budovat a zvelebovat svou trenérskou mluvu. Nezapomeňte, že hráčovým instrumentem jsou herní činnosti a trenérovým instrumentem jsou slova.
 5. Když si najdete čas a seženete lístky, navštivte představení Čtyři dohody v divadle Lávka.
 6. A HLAVNĚ: „MIŘTE SLOVEM PŘESNĚ“ ...

Zdeněk Haník, Hanik podpisPraha 26. ledna 2014