Útok prvním sledem: 1.díl

  • Útočný úder
  • Zobrazeno: 5917

Vážení kolegové! V prvním dílu jsem deklaroval, že budu pomalu a trpělivě psát na pokračování psát Rukověť volejbalového trenéra II. třídy. V dnešním druhém dílu pokračuji doporučením, jak uspět, pokud by měl uchazeč trenérství za úkol představit metodický výstup na téma „Nácvik útoku prvním sledem“, jak jsem minule naznačoval. Nejprve bych očekával, aby se uchazeč orientoval v zadání …

rychlik casovani 3

Smečařský rozběh

  • Útočný úder
  • Zobrazeno: 2613

Před časem mi někdo položil otázku, co potřebuje útočící hráč k tomu, aby byl v útoku úspěšný. Moje odpověď zněla: Měl by mít v útoku k výběru dostatečné množství možností a tím se moci rozhodnout ke správnému řešení herní situace. Volejbalové akce se z větší části rozhodují na zemi a ne nad sítí, jak bychom si mohli myslet (je jedno, jestli se jedná o útok, blok nebo skákaný servis). Z tohoto důvodu se výběr z možností v útoku také rozhoduje na zemi. Rád bych se věnoval rozběhu na útočný úder po vysoké nahrávce. Poslední tři kroky smečařského rozběhu končí kroky „levá-pravá-levá“, to je všeobecně známé. Rozhodující význam pro úspěšný útok je kladen na první rozběhový krok. Jako často v životě je začátek pro další průběh rozhodující. Komu se nepodaří první krok, je zaměstnán korekcí rozběhu při dalších krocích. Plynulý rozběh je z důvodu nesprávného startu prakticky nemožný a hráč je tím ve vzduchu při volbě řešení útočného úderu limitován. První rozběhový krok levou nohou je velmi důležitý, protože přesně udává směr rozběhu k místu odrazu a pevně stanoví optimální timing rozběhu.

Zatracená technika … a deset doporučení pro trenéry.

  • Volejbal můj osud
  • Zobrazeno: 10380

Opakovaně se na našich stránkách objevila diskuse o technice herních činností, a to především v komentářích pod články Jiřího Zacha. V podstatě se rozdílné názory točily kolem otázek jako: Co je optimální technika? Existuje jediná správná technika? Je nutné trvat za všech okolností na správné technice? Existuje něco jako individuální pojetí techniky? Je nedodržení správné technikou natolik fatální chybou, že se nedá nijak kompenzovat? Atd. Rád bych se k tomu vyjádřil a v závěru článku shrnul svůj názor do deseti doporučení. Začněme definicí z nejautoritativnější publikace z oblasti tréninku od docenta Dovalila z roku 2002 Výkon a trénink ve sportu.... (foto: www.pankiv.cz)

1.1.3 Základní technika útočného úderu

  • Útočný úder
  • Zobrazeno: 6678

Rada: U útočného úderu přibývá přenos z podobných volejbalových prvků, které byly již v předcházejícím tréninku osvojeny, tedy prsty (OOV) a bagr (OOS). Výchozí postavení a postoj jsou dány předcházející činností hráče (přihrávka, vybírání v poli, odstoupení od sítě do pole, dopad z bloku atd.). Z ní se odvíjí délka a směr rozběhu, počet kroků i jejich charakter. Nejčastější postoj: uvolněný s mírným předkrokem jednou nohou, lehkým předklonem a pažemi podél těla. Někdy může být tento postoj nahrazen jinou polohou (vztyk z pádu, zastavovacím krokem z pohybu vzad atd.).

Doskákal: Takže vlastně nic moc objevného …


Rada: První krok
tříkrokového rozběhu (směrový, časovací) levou nohou je základem (časování) timingu, ten jakoby nutil k čekání a vyhodnocování dráhy letu míče.

POTKALI SE TŘI (2. díl), smečování: od švihu paže ke smečařskému řemeslu

  • Volejbal můj osud
  • Zobrazeno: 7852

VÁŽNÁ METODICKÁ TÉMATA ODLEHČENÝM TÓNEM: hlavní diskutující – profesionální volejbalový trenér Zbyněk Radil, bývalý volejbalový hráč a příležitostný trenér Václav Doskákal a docent na Fakultě sportu oboru sportovní hry doc. Karel Nezažil.