Co jsou individuální herní řetězce?

  • Úseky hry
  • Zobrazeno: 4271

Základním typem herních řetězců jsou individuální herní řetězce (IHŘ). Jedná se o sekvenci dvou a více individuálních herních činností se zjevnou vzájemnou souvislostí. Dle typu herních činností a jejich pořadí můžeme IHŘ rozdělit na čtyři skupiny (u každého řetězce jsou uvedeny dva příklady).

Týmové a skupinové herní řetězce

  • Úseky hry
  • Zobrazeno: 4597

Popisujeme volejbalovou rozehru z hlediska činnosti týmu, skupiny (herní kombinace, do nichž jsou zapojeni alespoň dva hráči) a jednotlivce (individuální herní činnosti), a to nám dává dostatek prostředků na to, abychom z těchto stavebních celků začali sestavovat a syntetizovat určité řetězce činností, které jsou základem volejbalové rozehry. Dle hlediska zapojení počtu hráčů do takového řetězce herních činností, které na sebe ve hře logicky navazují, rozlišujeme týmové herní řetězce, skupinové herní řetězce a individuální herní řetězce ...

Individuální herní činnosti bez míče

  • Úseky hry
  • Zobrazeno: 2984

introtext

Učíme volejbal

  • Úseky hry
  • Zobrazeno: 3692

Jak vzniká nový pohyb ve volejbalu

Z hlediska nekonečného množství možností, které jsou ve volejbalu dány charakterem či rychlostí letu míče, polohy vlastního těla, rozestavením spoluhráčů atd., je vlastně každý pohyb ve hře i v tréninku nový, protože v naprosto identické podobě nebyl nikdy předtím vykonán. Otázka tedy zní: potřebujeme na každou situaci nový pohybový program? Jak se nový program vybuduje? Objevují se dva problémy k pochopení volejbalového pohybového chování: jak a kde uskladňuje hráč nekonečný počet pohybových programů pro nekonečně mnoho variant herní situace a jak produkuje hráč opravdu nové pohybové chování v situaci, která před tím nikdy nenastala?

Diagnostika herního výkonu - část 2.

  • Úseky hry
  • Zobrazeno: 4333

Tradiční postupy diagnostiky herního výkonu

Motto:
Sázet se dá i bez brýlí mámení – snít je dovoleno a znalost dvakrát podtrženého výpočtu snění nevylučuje.

(Komenda, 2004, str. 12)