Overload 2 Radka Krpače s omluvou ...

 • Published in Radek Krpač
 • Hits: 2147

Velmi se omlouvám, ale příval akcí ČVS a ČOV mě zahltil natolik, že jsem „vypnul“ na tomto webu, a to tak dalece, že jsem ani nebyl schopen uveřejnit překlad, který mi poslal Radek Krpač již 25. dubna ... Tady je:

 Jednonozka 1

 

Ve volejbale v situacích po vlastní přihrávce platí, že „čím lépe je provedena první činnost, v tomto případě přihrávka, tím lépe může být provedena činnost následující (Papgeorgiou, Spitzley 1997). Pokud chceme nejen ve vrcholovém, ale i v začátečnickém volejbale nebo ve volejbale s menším počtem hráčů zlepšit u hráčů porozumění hře a zvýšit overload (útočná aktivita zaměřená na přetížení obrany soupeře v určitém prostoru sítě), je třeba do hry zařadit libero nebo stálého přihrávajícího hráče, který je schopen zajistit týmu kvalitní přihrávku.

Další výkonnostní předpoklady – rychlá reakce, anticipace, diferenciace, bleskurychlé zpracování informací o herní situaci a následná příprava řešení této situace- to všechno je úkol nahrávače (Voigt, Jendrusch, 1993). Pod pojmem diferenciace rozumí autor schopnost nahrávače provést akci pod časovým i prostorovým tlakem (nárok na přesnost). Rozvoj obou požadavků lze provést přes

 • Rozvoj koordinace oko-míč-ruka nahrávače v kombinaci s vizuálním nárokem na pozornost (trénink proměnlivé pozornosti).
 • Nevědomé, charakteristické pohybové vzory (technika)
 • Rozpoznání herní situace – čtení
 • Rozvoj anticipace a volby možností řešení – úkolování
 • Trénink komplexních herních situací

Při přechodu z obrany (blok, vybírání) do útoku se stává, že nahrávač najednou musí řešit místo situace po dobrém obranném zákroku situaci po nepříliš úspěšné obraně. Pokud je tedy předpokladem pro úspěšný útok po přihrávce úspěšnost přihrávky, pak lze říci, že předpokladem pro úspěšný overload je vysoká kvalita nahrávačských schopností nahrávače.  Nahrávač musí ovládat rychlou nahrávku do zón IV i II, protože doba trvání nahrávky se v dnešní mvolejbale pohybuje pod jednu sekundu. Teprve nahrávač dokáže rozdávat rychlé nahrávky s úspěšností v přesnosti nad 80 procent, lze mluvit o úspěšném overloadu týmu. Jakákoliv prostorová či časová nepřesnost nahrávky ohrožuje vzájemnou spolupráci nahrávače s útočníky.

Také útočníci mohou v tréninku cvičit na malém hřišti komunikaci a spolupráci s nahrávačem. Ta se odehrává především mezi krajními útočníky a útočníky zadních zón.

Aby hráči dokázali v utkání správně zareagovat (umschalten), musí správnou reakci cvičit v tréninkové praxi. Obsah tréninkových cvičení se stává asistentem pro učení, je pomalý, postupný v krocích, elementární, organizačně nenáročný, nahrávači lehce přizpůsobivý tak, aby se necítil přetížen. Výsledkem bude vnitřní bdělost nahrávače, která se projevuje otevřeností  a vnímáním „rychlosti akce“.  Rychlostí akce se rozumí rychlost změny situace, tempo zpracování řešení těchto herních situací a přizpůsobení se této situaci.     

Hráč se pomocí vědění a okamžitých strategii učí identifikovat relevantní diagnostické znaky a získává tím kompetenci správné diagnózy hry. Tím získává další cenný čas k urychlení řešení herní situace. Aby nahrávač získal stabilitu v řešení situací, doporučuje se mnoho opakování podobné struktury se zvyšováním nároků na rychlost a komplexitu cvičení.  Hráč musí pod časovým tlakem zvolit „správnou“ vizualizaci herní situace, potvrdit ji a tím zmenšit chybovost při jejím řešení. To pro praxi znamená trénovat overload v reálných situacích, a to nejen v situacích po přihrávce míčů zadarmo. Samozřejmě overload vyžaduje správné zpracování informací v rámci týmové taktiky. Zvládnutí mnoha úkolů (motorické, koordinační, energetická a psychická náročnost umocněna časovým tlakem) je založeno na zvolení plnění priorit, které hráč postupně automaticky řeší a přechází z jednoho úkolu ke druhému. Poté nastává nutná redukce informací a řešení situace, které hráč řeší již skoro bez účasti vědomí.

Shrnutí:

 • Centrálním elementem moderního volejbalu je reakce (Umschalten)  
 • Porozumění hře se rozvíjí opakováním proměnlivých situací
 • Všechna individuálně taktická řešení herních situací mají vždy i alternativní možnosti řešení
 • Situace po přihrávce nabízí na každé úrovni možnost zvýšení komplexity (Overload).
 • Overload v situacích po přihrávce má smysl pouze v tom případě, je-li od hráčů zajištěna kvalita posloupných schopností – tedy přihrávka a nahrávka.

Z němčiny přeložil Radek Krpač, Schwerin 15. dubna 2014 

Zdroj: Voigt, Jendrusch: Betreuen, fördern, fordern