Kompetence trenéra a kouče

  • Published in Radek Krpač
  • Hits: 2322

Každý trenér má svou představu o zprostředkování jednotlivých dovedností a tréninku, která odpovídá jeho charakteru, lidskému obrazu, jeho sportovní i herní filozofii. Aby mohl využít všech schopností svých hráčů, musí si vypracovat důvěru a kompetenci, pak mu budou hráči dávat zpětnou vazbu o tréninkových a učebních metodách, o adaptaci na tréninkové zatížení, zpětnou vazbu o tom, jak se vyjadřuje nebo i o rozdílných názorech pohledu na věc...
Trener Parisi

Složitějším úkolem trenéra je vypořádat se s tím, jak dávat svým hráčům správnou zpětnou vazbu a návrhy na opravu provedení dovedností (knowlegde of result - organizovat motorický program a podporovat systematické dynamické učení).

Shrnuto:

Na každé úrovni budete trénovat a koučovat hráče, kteří

  • Budou požadovat, abyste opravoval každý jejich pohyb
  • Se budou jen velmi zřídka snažit o nápravu pohybu na základě vašich instrukcí
  • Se budou snažit využít co nejvíce informací, které souvisí s herní situací
  • Budou akceptovat pouze některé vaše instrukce
  • Potřebují ke své hře pevná schémata
  • Potřebují etapy ke svému učení

Pokud se trenér nebude ztotožňovat s určitou teorií, nemusí nutně dosáhnout vyšších či nižších úrovní výkonu svých svěřenců. Naopak otevřenost pro zařazení různých forem variací a opravných cvičení přispívá k individuálnímu růstu hráčů jak v tréninku, tak i v zápase. Pokud trenéři vynaloží časové úsilí k vytvoření těchto forem, udělá si snáze obrázek o nedostatcích svých hráčů, které s nimi může poté prodiskutovat a pomocí určitých kódů dávat hráči různé instrukce. Je zcela reálné, že hráč díky společné řeči, sebevnímání, otevřenosti ke zpětné vazbě a opravám, přesnosti pozorování trenéra docílí v provedení herních dovedností velkých pokroků. Pokud však trenér tyto věci podcení či zanedbá a ke všem hráčům přistupuje stejně, může to mít nedozírné následky. Z hlediska kouče by komunikace mohla v tréninku herní činnosti po vlastním podání vypadat následovně:

Podání:

„Myslím si, že přihrávka je náročná na komplexitu hráče, zatímco podání je naopak činnost, kterou hráč provádí bez dalších vnějších vlivů, ale vyžaduje maximální interní kontrolu při:

-        Nadhozu – nadhoz v oblasti ramen a bicepsu – důraz na pohyb malíčku ruky při nadhozu

-        Při plachtícím podání náročnost na časování úderu ruky do míče a na přesnost úderu

Blok:

Myslím si, že krajní hráč má častou svou vlastní filozofii blokování, jiní se technikou bloku nezabývají nebo si myslí, že je velmi jednoduchá. První instrukce zní: „Smečaři, věnujte se při blokování svému protihráči, znesnadni mu co nejvíce cestu k úspěchu!“ To znamená, že činnosti středního blokaře a libera krajního hráče prozatím nezajímají. Teprve později si krajní hráč dává za úkol např. „Žádný útok neprojde po lajně, či po diagonále.“

Instrukce ke korekci by zněly:

-        Ruce přes pásku sítě, vnější rameno na úrovni paže útočníka – při jednobloku

-        Čelem k síti, kolena nízko, křižný krok (cross-over) – pro střední blokaře

-        Vnější ruku při bloku vytočit, vnitřní ruku nevytáčet

Z němčiny přeložil Radek Krpač

Zdroj: Voigt, Jendrusch: Betreuen, fördern,fordern