Psychoteror – tresty působí

  • Psychologická oblast
  • Zobrazeno: 2128

Trénink čínského reprezentačního týmu žen. Jedna hráčka přibíhá 20 sekund po začátku tréninku do haly. Trénuje s ostatními hráčkami a je při tréninku častým terčem kritiky rozzlobeného trenéra. Na konci tréninku má každá hráčka za úkol bránit celou polovinu hřiště. Trenér hází míče. Každá hráčka provádí cvičení cca. 40 sekund. Tým se dívá a povzbuzuje. Když přichází na řadu „hříšnice“, v hale nastane klid. Přichází poslední na řadu, tak jako přišla poslední na trénink. Musí bránit míče tak dlouho dokud vyčerpáním nepadne na zem. Někteří trenéři mezinárodní delegace opouští halu. Čína demonstruje svou filozofii. Co je trest? Nebo lépe řečeno, kdy úkol začíná být trestem a kdy trest začíná být trestným činem? Cílený úkol nebyl splněn a jako zpětné hlášení musí hráč provést určitý nepříjemný úkon. Trest. Časté jsou převaly, štiky, kliky, výskoky, cvičení z vojenského prostředí, facky, kopy, urážky až k ponižování, srážení výplat a výhružkám. Tedy pomalu a popořadě. Hráč přichází dobrovolně na trénink nebo zápas. Tato činnost má u hráče v tu danou dobu jednoznačnou prioritu. Teď něco provede špatně a je trestán. Zítra znovu a za rok opět znovu. Tady zřejmě něčemu nerozumím. Co žene člověka k tomu, aby vyměnil krásný večer se svou přítelkyní za terapeutický trénink plný trestů? Ještě něco navíc...

Sebeuspokojení

  • Psychologická oblast
  • Zobrazeno: 1916
Obvykle se ke slovům Pata Rileyho, tohoto významného basketbalového trenéra, jenž dosáhl čtyř triumfů v NBA s Los Angeles Lakers a nyní zastává funkci prezidenta Miami Heat v dnešních dnech proklínaného ve všech ostatních státech USA kromě Floridy, vrací Petr Juda.
Dovolte mi, abych tentokráte učinil výjimku a využil citace z jeho knihy "Cesta k vítězství". Jelikož problém sebeuspokojení, ať se nám může zdát, že v současné době nemůže z ničeho pramenit, je v nás zakořeněn již dlouhou dobu a je našim cílem se tohoto prokletí zbavit.

OKÉNKO PSYCHOLOGA - pohled 3: Nahrávač v kontextu základní sestavy

  • Psychologická oblast
  • Zobrazeno: 4623
Abychom dodrželi měsíční rytmus rubriky „Okénko psychologa“, zařazujeme dnes 3. díl místo fotbalu a příští neděli pokračujeme v klasické podobě (redakce).
Nahrávač „herně nepomíjitelný- neobejitelný“ hráč

Nahrávač spouští hru, volí způsoby hry a určuje tempo hry. Nezískává body, je odkázán na útočníky, což mu v případě neúspěchu způsobuje průběžný stres (polyká, což má neblahý vliv na cévní systém).

Komplexní vybavenost a distribuce pozornosti

Nahrávač je dirigent, kouč na hřišti. Posuzuje aktuální stav svých spoluhráčů, a rovněž odezírá a dekóduje hru soupeře. Přitom všem musí citlivě reagovat na pokyny trenéra. Vedle toho všeho hledá nejlepší způsob, jak přehrát soupeře. V případě, že nereaguje citlivě na pokyny trenéra, může být vystřídán. Z toho vyplývá: musí umět vnímat hru jako celek a odhadnout, kdy a jakým způsobem burcovat smečaře „když se láme chleba“, což klade značný nárok na distribuci pozornosti.  Nahrávač je perlou systému, i když ho často zastiňují excelentní smečaři. Přesto jeho pozici považujeme za klíčovou, protože udává ráz hry a umožňuje ji...

OKÉNKO PSYCHOLOGA - pohled 2: Osobnost trenéra a odpovědi ...

  • Psychologická oblast
  • Zobrazeno: 4311
Z pohledu psychologa by osobnost trenéra měla obsahovat organizační předpoklady, psychologické zkušenosti všedního dne ve společenských vztazích, vyrovnanost a vyzrálost osobnosti jako celku. Domnívám se, že absolutní podmínkou není bývalá úspěšná hráčská kariéra, i když pokud je přítomna a doplněna paletou předpokladů pro trenérskou činnost, stává se výhodou, umožňuje totiž lepší vcítění se do strastí hráče. Těžištěm trenérské osobnosti je přirozený smysl pro chápání hry jako celku i jednotlivých částí, které na sebe dynamicky navazují. Z toho vyplývají přirozenou cestou předpoklady pro rejstřík strategických a taktických úvah, jež trenér aplikuje v realizovaných postupech týmové hry. Zdůrazňujeme také schopnost správného výběru osobnostních typů hráčů pro předem připravený způsob vedení hry. Přiměřenost výbavy herních činností a jejich úroveň u hráčů je nutností, která zvyšuje pravděpodobnost úspěchu. Trenér by měl dosáhnout v komunikaci s týmem harmonie vřelosti a vzájemné úcty přirozenou cestou...

"Desatero" - pokračování

  • Zobrazeno: 3229

Pokračuji v tom, v čem jsem začal před týdnem a přidávám zbylých pět článků „našeho desatera“. Nikomu to nevnucuji a určitě to není stoprocentní návod, jak trénovat mentální stránku sportu a zlepšovat psychickou odolnost. Protože: „Devadesát procent sportu je věcí mentální. Zbytek je ve vaší hlavě“.

Podkategorie