Základní technika odbití prsty

  • Prsty, nahrávka
  • Zobrazeno: 9505

Klíčové výrazy:

Výchozí a střehový postoj, zastavovací dvojkrok, pružina, košíček, moment odbití, hrací kloub.

 

Doskákal: Já vás chápu, že chcete problém napřed rozebrat obecně, ale nemohli bychom přistoupit k technice jednotlivých činností. To trenéry zajímá nejvíce.

Rada: Ano, samozřejmě,  nejviditelnější oblast ve volejbalovém tréninku je rozvoj pohybu (pohybových vzorců). Konkrétně tří základních volejbalových odbití: prsty (odbití vrchem), bagr (odbití spodem), smeč (odbití jednoruč vrchem).

Doskákal:  Zkusme začít u prstů, to je základní. ...

Nahrávačská anketa končí …

  • Prsty, nahrávka
  • Zobrazeno: 3052

V uplynulých čtrnácti dnech jste se účastnili ankety, v níž jste se stali „fiktivními manažery“ Sysley Treviso a měli jste vytipovat nahrávače pro tento velkoklub. V první řadě: je samozřejmé, že nahrávač se neposuzuje podle jedné nahrávky za hlavu, nýbrž podle „trvalosti stopy“, která po příslušném nahrávači ve volejbalovém prostoru zůstává. To je: počet vítězství jeho družstva, počet vyhraných turnajů, lig, play-off, postupů do vyšších soutěží, zkrátka to, čím nahrávač přispěl k úspěchu (nezřídka pouze zlepšení) družstva, v němž působil. Čili: dlouhodobost, jistota, garance úspěchu atd. Pokud ovšem chceme něco říci k předvedeným ukázkám, pak vyjdeme z některých vašich zdařilých připomínek.

Varianty techniky nahrávky z hlediska charakteru HS

  • Prsty, nahrávka
  • Zobrazeno: 3243

Další druhy nahrávek z hlediska charakteru odbití: nahrávač je nucen někdy nahrávat i nestandardním způsobem odbití. Mezi nejčastěji používané patří následující techniky:

Nahrávka bagrem: patří k základní výbavě nahrávače.Technika odbití je poněkud odlišná od přihrávky: odbití spodem jako nahrávka se hraje přímo v pohybu nebo po pohybu v nejrůznějších polohách. Zvýrazňuje se činnost paží, jejichž pohyb vzhůru podstatně určuje následný let míče.

Pro začínající trenéry: odbití vrchem - 100 cvičení slovem i obrazem I

  • Prsty, nahrávka
  • Zobrazeno: 3963

Po několika příspěvcích z těch nejvyšších pater světového volejbalu a po nečekaně úspěšné anketě na Idnes (podle informací šéfa sportovní rubriky Idnes - Jaroslava Beránka téměř 5.000 přečtení) přidáváme něco pro volejbalovou základnu. Představíme v několika pokračováních přes stovku cvičení, která týkají postupu nácviku odbití vrchem od prvního kontaktu s míčem až po nejnáročnější typy nahrávky - nahrávačů. Vyjdeme z knihy Volejbal 1 (Haník, Lehnert 2004) a doplníme psaný text i obrazem v podobě videosekvencí. V základním textu doprovodíme pouze některá cvičení ukázkami. Pro naše stálé partnery, klienty, návštěvníky kempů, pro studenty FTK UP v Olomouci, frekventanty školení 2. třídy 2007 a pro všechny, kteří si objednají DVD - Přihrávka máme milé překvapení. V sekci "Zlatý fond metodiky" si budou moci stáhnout po přidělení příslušného přístupového kódu všech 100 cvičení v krátkých video-sekvenciích upravených pro web.   

Pro začínající trenéry: odbití vrchem - 100 cvičení slovem i obrazem II

  • Metodika na videu
  • Zobrazeno: 11090

Po několika příspěvcích z těch nejvyšších pater světového volejbalu a po nečekaně úspěšné anketě na Idnes (podle informací šéfa sportovní rubriky Idnes - Jaroslava Beránka téměř 5.000 přečtení) přidáváme něco pro volejbalovou základnu. Představíme v několika pokračováních přes stovku cvičení, která týkají postupu nácviku odbití vrchem od prvního kontaktu s míčem až po nejnáročnější typy nahrávky - nahrávačů. Vyjdeme z knihy Volejbal 1 (Haník, Lehnert 2004) a doplníme psaný text i obrazem v podobě videosekvencí. V základním textu doprovodíme pouze některá cvičení ukázkami. Pro naše stálé partnery, klienty, návštěvníky kempů, pro studenty FTK UP v Olomouci, frekventanty školení 2. třídy 2007 a pro všechny, kteří si objednají DVD - Přihrávka máme milé překvapení. V sekci "Zlatý fond metodiky" si budou moci stáhnout po přidělení příslušného přístupového kódu všech 100 cvičení v krátkých video-sekvenciích upravených pro web.