Diagnostika herního výkonu - část 5.

  • Volejbal můj osud
  • Zobrazeno: 4387

7.3.2 Kódování herních dějů (KHD)

Jediným objektivním hodnocením týmového herního výkonu ve sportovních hrách je výsledek utkání. Jestliže se neuspokojíme pouze s tímto konstatováním a budeme chtít hodnotit chování hráčů, resp. družstva v průběhu utkání, musíme hledat v „herním příběhu“ všechny relativně obecné jevy a oddělit je od nahodilých.

Vrátit týmu prestiž a důstojnost

  • Volejbal můj osud
  • Zobrazeno: 3826

Byl jsem pověřen vedením české volejbalové reprezentace na MS v Japonsku. Někteří mi gratulovali, jiní kondolovali. Jeden známý hráč mi řekl: „““… vsadil jsem se v oddíle, že to nevezmeš, na to jsi moc chytrý…“. Jeden známý trenér mi položil poněkud cynickou otázku: „… tak´s to přišel zachránit…?“. Není to v tomto případě věc hlouposti nebo chytrosti. Volejbalový pragmatik by od toho dal ruce pryč, volejbalový idealista by poznamenal: „Mistrovství světa se neodmítá..“. Vyberte si prosím.

Učíme volejbal

  • Volejbal můj osud
  • Zobrazeno: 4044

I ve třetí části našeho seriálu zůstáváme u herního vnímání a rozhodování ...

Učíme volejbal

  • Volejbal můj osud
  • Zobrazeno: 5435

další díl "nekonečného seríálu Volejbalové akademie" tentokrát o
Podílu smyslových informací na realizaci volejbalových dovedností

Diagnostika herního výkonu - část 1.

  • Volejbal můj osud
  • Zobrazeno: 4712

Úloha trenéra a statistika ve volejbalu

Motto:
Věda je hra, v níž hrají badatelé (jimiž můžeme být v jistých situacích všichni, každý z nás) proti Přírodě. Sázkou do této hry vsazenou představuje na straně Přírody její tajemství …, na straně bádajícího lidstva pak zvědavost vrozená i získaná, hrdost hraničící s pýchou a domýšlivou opovážlivostí a v neposlední řadě touha po moci. Protože vědění – to je moc. Vědět – to je předpoklad stát se mocným.

(Komenda, 2004, str. 45)

Podkategorie