Zabít vlastního otce

  • osobnosti tvoří dějiny
  • Zobrazeno: 2668

ZH Sv Ter Zde kopie

Snad by tyto řádky ani nepatřily do veřejného prostoru, ovšem nutkání je silné a protagonista mé dnešní zpovědi si to zaslouží. Půjde o muže, který již ve třetí generaci nosí stejné jméno jako autor tohoto článku. Původním nositelem tohoto jména je můj otec, o němž jsem psal na tomto webu před pěti lety, konkrétně 2.dubna 2009 v článku „Omluva tátovi, mámě a dalším zraněným“. Druhým nositelem jsem (jak patrno) já sám a o třetím tu bude dnes řeč... 

Tenhle svět není jen pro silný ...

  • krása spasí svět
  • Zobrazeno: 2328

Raduza 1

Potřeboval jsem minimálně na prodloužený víkend uniknout tomu, že stále něco „musím“..., opakovanému „plazení“ se k ministrovi o peníze pro volejbal, i tomu, jak náš svaz drtí kontrola NKÚ, a tak jsem s radostí přijal nabídku Jardy Duška strávit tři dny u moře v doprovodu mentálně postižených z Rolničky. Mentálně postižení tam byli naprosto v pohodě a bez jakýkoliv problémů, a další přítomní „mentálně nepostižení“ měli tu a tam nějaký problém... 

5x PROČ a PROTOŽE o vybírání ...

  • Volejbal můj osud
  • Zobrazeno: 2453

Vybirani rybicka 2

Pokračuji v seriálu sond do jednotlivých herních činností, dnes vybírání ...

PROČ je vybírání nejméně technickou individuální činností?

PROTOŽE zaprvé musí mít dobrý polař vedle vybroušené techniky základních odbití (bagr, prsty) schopnost zasahovat míč reflexivně jednou rukou nebo jinou částí těla, často instinktivně bez vědomé kontroly.  I reflexivní zásahy vyžadují technickou výbavenost, ovšem úspěšný zásah v takových případech nezaleží tolik na správné technice, ale na jiných kvalitách (rychlost reakce, předvídavost, koordinace, cit pro míč). Zadruhé musí mít vybírající hráč další výrazné mentální kvality, vyhodnocování herní situace, předvídavost a výborný vhled do taktiky soupeře i vlastního týmu (blok). Vedle toho musí udržet v hlavě taktické informace i instrukce pro řešení herní situace.

5x PROČ a PROTOŽE o podání ...

  • Volejbal můj osud
  • Zobrazeno: 2912

Habr podani smecovane

Dnes vychází kniha, kterou ve své autorské kariéře pokládám za nejdůležitější ... Něco o tom za týden napíšu. Dnes se budu s radostí probouzet: je to vždycky krásný pocit, když vám vezou knížku z tiskárny. Než představím posledních 5x proč a protože, dovolte, abych poděkoval spoluautorům knihy VOLEJBAL - UČEBNICE PRO TRENÉRY MLÁDEŽE. Bylo to skutečně kolektivní dílo, ovšem Aleš Novák a Petr Juda tu záležitost se mnou společně "rodili", a proto jim dvěma díky především. A teď už podání ...

5x PROČ a PROTOŽE o blokování ...

  • Volejbal můj osud
  • Zobrazeno: 2622

Blok skoba

Velmi rád jsem udělal 4 násobný výlet do beachvolejbalu, jelikož jsem zpovídal lidi, kterých si opravdu vážím, protože jsou pro mě ztělesněním profesionality ve sportu. připomínám, že profesionalitu si pro sebe definuji jako absolutní podřízenost cíli. Konkrétně, jestliže si někdo umí definovat cíl a podřídí mu život, pak je pro mně profesionálem bez ohledu na to, kolik vydělává. Ale teď už je čas vrátit se k tvrdé podlaze. Vydání nové volejbalové publikace se již kvapem blíží, takže dnes budeme blokovat ...

Podkategorie