Velké umění nahrávat

  • Published in Michal Palinek
  • Hits: 5447
Nahrávka prsty je v top beach volejbalu nutností. Kdo nezvládne tuto náročnou techniku, nemá podle mě šanci uspět. Můžete namítat, že některé dvojice nahrávají pouze bagrem a jsou to špičkoví hráči(např.Schuil s Nummerdorem), ale to jsou výjimky potvrzující pravidlo... Je lepší risknout 2 dvojáky za set a jinak dávat přesnou nahrávku než zničit svého spoluhráče řadou nepřesných nahrávek bagrem. Příklady českých týmů mi to jen potvrzují. Tento článek vznikl z překladu firmy Presto čímž ji děkuji za spolupráci. M.Palinek
Nahrávka prsty je spojovací článek mezi příjmem a útokem. Dirk Severloh, bývalý trenér německé reprezentační dvojice Goller/Ludwig, vysvětluje nejdůležitější technické zásady, herní varianty a dává praktické tipy. Nahrávka prsty nabývá v současné době stále většího významu v taktice. Stále je totiž obtížnější překonat blok jen jedním typem nahrávky. Hráči jsou stále atletičtější a mají větší výskok, takže je nutné timing bloku ztížit různými variantami nahrávky. Všichni hráči jsou tak postaveni před nutnost intenzivního tréninku. My trenéři bychom se měli zaměřit na dobrou základní techniku, abychom atletickým tipům dali nezbytnou jistotu, aby i v zápasech mohli hrát aktivně při využití nahrávky prsty. Proč se nahrávka prsty trénuje tak těžko a jak trenéři mohou zlepšit osvojení si techniky? Právě k tomuto tématu by měl dán náměty tento článek a osvětlit nejdůležitější zásady nahrávky.,,, (foto: www,cvf.cz)
Nahrávka prsty je v top beach volejbalu nutností. Kdo nezvládne tuto náročnou techniku, nemá podle mě šanci uspět. Můžete namítat, že některé dvojice nahrávají pouze bagrem a jsou to špičkoví hráči(např.Schuil s Nummerdorem), ale to jsou výjimky potvrzující pravidlo... Je lepší risknout 2 dvojáky za set a jinak dávat přesnou nahrávku než zničit svého spoluhráče řadou nepřesných nahrávek bagrem. Příklady českých týmů mi to jen potvrzují. Tento článek vznikl z překladu firmy Presto čímž ji děkuji za spolupráci. M.Palinek
Nahrávka prsty je spojovací článek mezi příjmem a útokem. Dirk Severloh, bývalý trenér německé reprezentační dvojice Goller/Ludwig, vysvětluje nejdůležitější technické zásady, herní varianty a dává praktické tipy. Nahrávka prsty nabývá v současné době stále většího významu v taktice. Stále je totiž obtížnější překonat blok jen jedním typem nahrávky. Hráči jsou stále atletičtější a mají větší výskok, takže je nutné timing bloku ztížit různými variantami nahrávky. Všichni hráči jsou tak postaveni před nutnost intenzivního tréninku. My trenéři bychom se měli zaměřit na dobrou základní techniku, abychom atletickým tipům dali nezbytnou jistotu, aby i v zápasech mohli hrát aktivně při využití nahrávky prsty. Proč se nahrávka prsty trénuje tak těžko a jak trenéři mohou zlepšit osvojení si techniky? Právě k tomuto tématu by měl dán náměty tento článek a osvětlit nejdůležitější zásady nahrávky.

 

Postavení

Nahrávka prsty se skládá ze dvou složek, vlastní techniky odbití a pohybu do správného postavení. Zní to zatím docela jednoduše, ale vzájemné sladění obou pohybů je právě to nejobtížnější. Jestliže máte jako hráč velmi dobrou techniku odbití, ale nedokážete se správně postavit, pak technické provedení jako celek nebude fungovat. Nejdůležitějším klíčem pro čisté provedení nahrávky prsty je cit hráče pro vlastní rovnováhu. Pokud při přípravě na odbití budete vycházet ze stabilního postavení, můžete tento kontrolovaný pohyb přenést na míč. Moje zkušenost z různých výkonnostních kategorií je taková, že hráči jen zřídka kdy dbají na správné postavení a příčinu nečisté nahrávky hledají ve vlastním odbití. Typickými chybami je postavení na jedné noze nebo pohyb do strany v okamžiku odbití.

Tip: Dejte hráčům při tréninku techniky vždycky při různých cvičeních možnost, aby se při nahrávce mohli dostat do pevného a stabilního postavení (nakročení do směru pohybu míče)! Pro hráče je při tréninku velmi důležité, aby mohl vnímat celý průběh nahrávky a nemusel jen reagovat na obtížné situace.

 

Odbití míče

Rozhodující je, aby prsty a zápěstí byly při pohybu vláčné. Lokty jsou rozevřeny, prsty pomyslně obepínají míč, palce směřují dozadu a dolů. Při nahrávce je nutno zadržet rotaci míče z příjmu a míč se na zlomek sekundy zastaví (přeneseně řečeno, neboť zastavení míče není dovoleno-Michal Palinek). Míči udělujeme při odbití rychlost současným otáčivým pohybem zápěstní směrem z vnějšku dovnitř, tlakem palců ve směru pohybu míče a napnutím prstů. Tento komplexní proces je podporován napnutím paží a celého těla. Míč se odbíjí od čela směrem nahoru ven.

Tip: Zpočátku úplně oddělte odbití míče od pohybu do správného postavení. Pozornost se soustředí na odbití.

 

Nahrávka prsty dopředu

Fáze 1: Pohyb do místa nahrávky

V okamžiku, kdy dá druhý hráč najevo, že bude přijímat, vybíhá hráč, který nepřijímá, do místa předpokládané přihrávky. Do jaké míry bude ve správný okamžik na správném místě závisí na kvalitě příjmu.

Tip: Hráč, který má za úkol nahrát, by se měl dostat na místo svého působiště (střed pole) co nejrychleji. Toto postavení mu umožní korigovat místo nahrávky, aniž by se dostal do časové tísně. Nahrávka by neměla být prováděna za plného běhu. (NESMÍ !!! M.PALINEK)

Nyní se dostáváme k přesunu do správného postavení. Nahrávající hráč se přesunuje malými kroky na takticky stanovené místo útoku u sítě. Pozoruje přitom bedlivě dráhu letu míče, aby mohl reagovat na případné odchylky.

Časté chyby:

-          nahrávající hráč je příliš blízko sítě

-          uvedení do správného postavení není dokončeno, nahrávka probíhá s otočením

-          nahrávající hráč příliš brzy zdvihne paže, což má negativní vliv na práci nohou

Fáze 2: Příprava na odbití míče

Paže natáhneme nahoru dopředu do polohy odbití. V ideálním případě by se měl hráč dostat do postavení, aby měl nakročeno ve směru odbití míče. Před vlastním úderem je těžiště těla sníženo, což umožňuje, aby se do pohybu zapojilo celé tělo.

Časté chyby:

-          nohy jsou vedle sebe, tělo se nemůže dostat do vyváženého postavení

-          nohy jsou příliš rozkročené, do odbití se nezapojí celé tělo

-          nahrávající hráč se nezastaví, ale je v pohybu

Fáze 3: Odbití míče

Dochází k obití, lokty směřují ven. Prsty a dlaně pomyslně objímají míč, palce směřují dozadu. Míč by měl při pohybu těla nahoru při odbití být hrán ve výšce hlavy.

Časté chyby:

-          lokty jsou příliš úzce rozevřené

-          odbití je provedeno příliš nízko

-          doba dotyku, kdy je míč zadržen v rukách, je příliš dlouhá

-          palce směřují dopředu

-          napnutí těla a odbití míče nejsou provedeny synchronně

Fáze 4: Tělo a natažení paží

Palce a použití zápěstí napomáhají, aby se míč dostal pod správným úhlem nahoru do místa útoku. Pohyb dokončíme protažením dopředu.

Časté chyby:

-          paže se nepohybují dopředu synchronizovaně, míč rotuje

-          ruce vyvinou na míč nestejně velkou sílu

 

Nahrávka prsty dozadu

Fáze 1

Nahrávající hráč je většinou už většinou ve fázi přesunu do správné pozice, když dojde k rozhodnutí, že nahrávka prsty bude směřovat dozadu. Nahrávající hráč se pohybuje v bezprostřední blízkosti sítě směrem dopředu.

Fáze 2

Jakmile se hráč dostal na místo, odkud bude nahrávat, musí se získat stabilitu a předkročí.Odbití míče probíhá poněkud dál nad hlavou. Jakmile se dotkneme míče, hlava se trochu víc zakloní

Fáze 3

Boky se pohnou dopředu a zastaví. Vlastní odbití probíhá plynulým pohybem směrem nahoru. Lokty se přitom pohybují kruhovitým pohybem dozadu. Míč odbijeme pohybem zápěstí směrem dozadu. Po pohybu zápěstí směřují prsty směrem dolů.

Fáze 4

Tělo se úplně protáhne, poté se paže natáhnou a pohyb se zastaví.

 

 

Boční nahrávka prsty

Fáze 1

Na rozdíl od obou jiných variant nemá nahrávající hráč žádnou šanci, aby se dostal do dobrého postavení. Je nucen zaujmout pozici za plného běhu. Pohled směřuje na míč. Periferně je nutno sledovat vzdálenost od sítě, abychom se vyhnuli doteku se sítí. Korekce je možno provádět jen minimální změnou směru běhu.

Fáze 2

Tělo nyní směřuje k síti bokem a následuje zahájeni odbití. Stabilní polohu těla je možno dosáhnout jen širokým a pevným postavením nohou na šířku ramen. Nejobtížnější je zabrzdit pohyb vpřed. Nohy a horní část trupu tvoří jednu přímku. Boky musí být pevné.

Fáze 3 a 4

Míč je odbíjen bokem do strany, kde se nachází útočící hráč. Protažení těla probíhá v ose s jednou nohou. Je třeba dbát na to, aby se druhá noha stále dotýkala země a odbití míče tak mohlo proběhnout ve stabilní poloze. Paže se pohybují na stranu. Vlastní odbití míče je stejné jako u nahrávky směrem dopředu, jenom úhel odbití je jiný. Míč je směřován spíše ve směru přímky do strany a nahoru.

Praha 10.6.2009 Michal Palinek