Děvčata raději utíkají k bagru …

 • Published in Michal Palinek
 • Hits: 3818
Je zvláštní, že děvčata nahrávají bagrem více než kluci. A to i ve vrcholovém beach volejbalu. Bojí se více chyby? Vsází tak na jistotu? Bavil jsem se o tom s pár trenéry špičkových dvojic z Evropy a Brazílie a dali mi za pravdu. Německá škola techniky je vyhlášená, co špičková dvojice, to propracovaná a dokonalá technika. Díky znova za překlad firmě Presto z německého časopisu Volleyball. Nahrávka bagrem se v beachvolejbale často používá, abychom se vyhnuli odpískání chybné nahrávky prsty. Elmar Harbrech, berlínský trenér národního německého družstva v beachvolejbalu, vysvětluje technické variant a dává tipy na praktické využití...
Varianty nahrávky odbití obouruč spodem
Při nahrávce pomocí odbití obouruč, nazývané také bagr (Bump Set), rozlišujeme tři technická provedení. Všechny začínají od obecně platného postavení vzhledem k míči. Pokud má hráč dostatek času, pokusí se zaujmout takovou pozici, aby mohl nahrávat před sebou, tedy vodorovně k ose těla. Pokud hráči nezůstane dostatek času,  aby zaujal optimální postavení – například po výskoku na blok – volí stranovou variantu... (Foto: www.cvf.cz)
Je zvláštní, že děvčata nahrávají bagrem více než kluci. A to i ve vrcholovém beach volejbalu. Bojí se více chyby? Vsází tak na jistotu? Bavil jsem se o tom s pár trenéry špičkových dvojic z Evropy a Brazílie a dali mi za pravdu. Německá škola techniky je vyhlášená, co špičková dvojice, to propracovaná a dokonalá technika. Díky znova za překlad firmě Presto z německého časopisu Volleyball. Nahrávka bagrem se v beachvolejbale často používá, abychom se vyhnuli odpískání chybné nahrávky prsty. Elmar Harbrech, berlínský trenér národního německého družstva v beachvolejbalu, vysvětluje technické variant a dává tipy na praktické využití.

Varianty nahrávky odbití obouruč spodem

Při nahrávce pomocí odbití obouruč, nazývané také bagr (Bump Set), rozlišujeme tři technická provedení. Všechny začínají od obecně platného postavení vzhledem k míči. Pokud má hráč dostatek času, pokusí se zaujmout takovou pozici, aby mohl nahrávat před sebou, tedy vodorovně k ose těla. Pokud hráči nezůstane dostatek času,  aby zaujal optimální postavení – například po výskoku na blok – volí stranovou variantu. Někteří beach volejbaloví hráči dávají přednost tomuto postavení k míči také tehdy, když je mít velmi blízko sítě a mají jak problémy s časem tak s prostorem, aby se k míči postavili čelem. Třetí možností je nahrávka bagrem přes hlavu. Tuto techniku volíme především při extrémním nedostatku času (například když se míč odrazí od bloku). Některé týmy používají tuto varantu také tehdy, když fouká vítr nevýhodným směrem (většinou z boku) a je potřeba si nahrávku oběhnout. To je jedna možnost, jak velké blokaře předtím, než vyskočí na blok dostat do pohybu respektive jak velmi dobrou obranu na bloku postavit před řešení nových útočných situací. Nahrávku obouruč přes hlavu používají především týmy, které sotva kdy nahrávají prsty.

Pro nahrávku obouruč spodem platí obecně:

Míč je usměrňován postavením předpaží v prostoru a náklonem osy ramen.

Čelní bagr

Základní pozice a pohyb k míči jsou stejné jako u nahrávky prsty dopředu. Hráč se tedy snaží, aby se pohybem krátkými rychlými kroky dostal na místo nahrávky. S posledním krokem zaujímá k míči čelní pozici namířenou na cíl. Přitom stojí v pevném a stabilním postavení s nakročením tak, aby noha blíže k síti směřovala dopředu. Tělo se nachází za míčem. Semknutím rukou se vytváří stabilní a rovná plocha. U začátečníků se doporučuje, aby paže byly pokud možno nataženy. Povolením ramene se odbíjecí plocha nasměruje tak, aby rovnoběžné paže směřovaly svisle ve směru nahrávky. Jako orientační hodnoty úhlů pro postavení vhodném k odehrání je možno uvést:

 • paže – horní část trupu: 90° až 135°
 • horní část trupu – horní část dolní končetiny: 90° až 130°
 • horní část dolní končetiny – spodní část dolní končetiny: 90° až 130°

Údaje se liší podle vzdálenosti hráče k cíli. Při téměř kolmých nahrávkách se paže zdvihnou rovnoběžně až k síti. Pro odehrání míče směrem zezdola nahoru využijeme harmonického natažení těla, čímž se odbíjecí plocha posune ve směru nahrávky. U nahrávek na větší vzdálenost můžeme míči dát horní rotaci vytažením ramen a dalším pohybem natažených paží, což se doporučuje zejména proto, když chceme snížit citlivost přihrávky vůči poryvům větru. Abychom zvýšili při hře, je třeba dodržovat následující zásady: Odehrání míče usnadní souběžné posunutí paží. Měli bychom se vystříhat rotačním pohybům trupu a paží v ramen, protože je rozhodující především okamžik dotyku míče. Pokud míč udeříme příliš brzy, zůstane viset („chcípne“) a nedostane se mu potřebné energie. Pokud je dotyk s míčem příliš pozdě, tedy příliš nízko, je úder do míče příliš silný a míč cíl přelétne. Abychom se tomu vyhnuli, musíme se vystříhat rotačního pohybu a míč přihrávat souběžným posunutím předpaží obou rukou (plotny).

Primární faktory:

 • předpaží tvoří rovnou stabilní plochu
 • rameny ovládáme nasměrování, jak a kam chceme hrát a ovládáme jimi také sílu úderu a jeho směr

Sekundární faktory:

 • rychlá práce nohou, což je základ pro správné postavení k míči
 • stabilita celého těla vycházející z těžiště těla jakožto centrálního bodu pro všechny pohyby
 • stabilní postoj a klidné držení těla, což je důležité pro přesnost pod míčem (nad čelem)

Stranový bagr

U této varianty ztěžuje případná rotace trupu přesné odehrání míče. Z tohoto důvodu by se měl hráč snažit zaujmout postavení kolmo ke směru nahrávky. Nohy jsou ve výchozím postavení rozkročeny na potřebnou vzdálenost zajišťující stabilitu tak, aby noha blíže k cíli byla vepředu.Tělo je vzhledem k ose ramen za míčem. Osa ramen by měla nyní směřovat rovnoběžně k cíli. Místo úderu na předpaží je také nasměrováno k cíli. Přitom bychom se měli snažit, aby pro dále uváděné hodnoty úhlů platilo:

 • paže-trup: asi 90°
 • trup- horní část dolních končetin: 90° až 130°
 • horní část dolních končetin-trup: 90° až 130°

Paže se harmonickým natažením celého těla dopředu nahoru při odehrání míče posunou kolmo ke cíli nahrávky. Přesnost zvyšuje co největší kontaktní dráha s míčem. Abychom dráhu letu míče učinili stabilnější, zejména když fouká vítr, doporučuje se míči udělit rotaci. Toho dosáhneme, když při dosednutí míče na paže vytáhneme rameno, které je vzdálenější od cíle a nataženými pažemi dále pohybujeme nahoru.

Odbití obouruč přes hlavu

Při nahrávce bagrem přes hlavu by se měl hráč snažit, aby záda směřovala kolmo k cíli. Protože přesný cíl nevidí, závisí hodně na jeho prostorové představivosti., jeho umění odhadovat vzdálenosti a jeho tyto precizní přihrávkou překonávat. Místo odbití míče je přitom na rameny, protažení celého těla je směřováno nahoru dozadu. Také zde před nahrávkou (než míč odbijeme) rozkročíme nohy a jemnou koordinaci (přesnost) dosahujeme rameny a pažemi. Abychom přesnost zlepšili, musíme míč doprovázet až daleko nad hlavu. Na rozdíl od výše popsaných provedení úderů není možno se vyhnout rotací paží v ramenním kloubu.

Použití ve hře

Pro odpověď na otázku, kdy bychom měli dát přednost kterému typu úderu při nahrávce je třeba uvážit následující faktory: Nahrávka prsty je zpravidla přesnější variantou pro přípravu útoku. Navíc umožňuje dráha letu míče (začátek dráhy na hlavou nahrávajícího hráče) útočníkovi snadnější orientaci (je zde třeba zakalkulovat pozorování míče a chování protivníka na bloku), což má pozitivní dopad na efektivitu útoku. Dále připouští nahrávka prsty větší variabilitu při nahrávce. Zvláště rychlá přihrávka dopředu a dozadu je možná téměř výhradně při použití této techniky. Nicméně je však při přísném výkladu pravidel velké nebezpečí, zvláště při situacích, kdy nahrávka je obtížná, že se dopustíme chyby. Protože je taková chyba, které se můžeme snadno vyhnout zvláště nepříjemná, mnoho hráčů v takových situacích rychle přejdou k bagru. Rozhodující mohou být také nepříznivé vnější podmínky jako silný vítr a déšť, že hráč dá přednost bagru. V souhrnu je možno pro volbu, jakou techniku nahrávky použít, uvést následující rozhodovací kritéria:

Co hovoří pro nahrávku prsty:

 • větší přesnost
 • ulehčená orientace hráče na útoku daná dráhou letu míče: přilétající míč-chování protivníka
 • možnost kombinací nahrávek (rychlá nahrávka, nahrávka za hlavu)

Co hovoří ve prospěch nahrávky bagrem:

 • větší jistota (kritické herní situace, rozhodující míče, silně rotující míče, technická nejistota, silný vítr nebo déšť)
 • nepříznivá poloha nahrávky (daleko od sítě)
 • nepříznivá situace pro nahrávku (nedostatek času)

Překlad z Deutsche Volleyball Magazin (překlad firma Presto), uspořádal Michal Palinek