Trenérský pohled s pětiletým předstihem …

  • Published in Jarda Hřebík
  • Hits: 3605
Dovolte, abych se ještě vrátil k před čtrnácti dny ukončenému EURO 2008 ve fotbale. Právě na tomto turnaji byla podle mého názoru ukončena jedna vývojová etapa. Byla to etapa, kde  v podstatě hlavně pomocí obranné taktiky a discipliny bylo možno dosáhnout úspěchu. Jako příklad mohu uvést naše druhé místo v Anglii v roce 1996 nebo minulé mistrovství Evropy v roce 2004, kde zvítězili Řekové. Právě na EURO 2008 zvítězila útočná hra v podání Španělů (nejen Španělů). Byla to hra založená na perfektní obranné disciplině, podložená konstruktivní obrannou fází. Do útočné fáze se zapojovali v podstatě všichni obránci. Útočná fáze byla variabilní s  prolínáním hráčů, výměnou jejich rolí, kde byl velmi dobře vyvážen prostor před i za míčem (tj. těžištěm hry, tandemy, rozběhnutý prostor před míčem atd.)  Presink  měl  perfektní přípravnou a aktivní fázi. Samozřejmě si trenér Španělů vybral kvalitní hráče. Dobře věděl proč nevzal Raula... (foto: www.aktualne.centrum.cz)

Dovolte, abych se ještě vrátil k před čtrnácti dny ukončenému EURO 2008 ve fotbale. Právě na tomto turnaji byla podle mého názoru ukončena jedna vývojová etapa. Byla to etapa, kde  v podstatě hlavně pomocí obranné taktiky a discipliny bylo možno dosáhnout úspěchu. Jako příklad mohu uvést naše druhé místo v Anglii v roce 1996 nebo minulé mistrovství Evropy v roce 2004, kde zvítězili Řekové. Právě na EURO 2008 zvítězila útočná hra v podání Španělů (nejen Španělů). Byla to hra založená na perfektní obranné disciplině, podložená konstruktivní obrannou fází. Do útočné fáze se zapojovali v podstatě všichni obránci. Útočná fáze byla variabilní s  prolínáním hráčů, výměnou jejich rolí, kde byl velmi dobře vyvážen prostor před i za míčem (tj. těžištěm hry, tandemy, rozběhnutý prostor před míčem atd.)  Presink  měl  perfektní přípravnou a aktivní fázi. Samozřejmě si trenér Španělů vybral kvalitní hráče. Dobře věděl proč nevzal Raula. S ním  by Španělé museli hrát v útočné fázi trochu jiným způsobem. Raul má v návyku hru s vlastním vícedotykovým hraním s míčem. Bez něho hráli  Španělé  většinou na jeden či dva dotyky, což umožňovalo neustálé  přenášení  těžiště hry a otevírání  obrany soupeře. Fotbal, tak jako ostatní sporty, se neustále vyvíjí. Uvedu několik příkladů z vlastních zkušeností. Když jsem začínal před dvaceti léty trénovat,  přemýšlel jsem o tom, čím mohu v trenérské práci uspět . V  té době  mě zaujal  AC Milán,  který neprohrál asi 72 zápasů v řadě. Jako první hrál tzv. systémem čtyř obránců v řadě. Prostudoval jsem hru Baresiho, Maldiniho a dalších. Analyzoval jsem výhody a rizika této hry a zaváděl jsem to u nás. Měl jsem s tím spoustu problémů u fanoušků, novinářů i odborné veřejnosti . Už tehdy používali argumenty např., že na tuto hru u nás nemáme hráče atd. Novináři namítali, že kdyby to byl správný způsob hry, hráli by tak všichni (např. D. Pacek pozdější šéfredaktor časopisu Gól). Vývojem jsem přišel například na důležitost určitého způsobu hry středního záložníka. Nazval jsem ho štítovým záložníkem. Tuto roli jsem naučil hrát ve Slavii Pavla Horvátha. Asistenta mi dělal Petr Rada. Jeho názor v té době byl od mého značně rozdílný. Názory  na používání  presinku byly  velmi podobné. Opět spousta problémů s prosazováním v našich českých podmínkách. Proč jsem to zmínil? Protože jsem našel před týdnem  deník Sport ze dne 27.9.2001 s titulní stranou, kde o mně píší: „Velké vítězství věrozvěsta fotbalu 21. Století. Fanoušku jásej. Sparta opustila českou šudlanou a hraje fotbal 21. století“. V té době jsem říkal, že fotbal se cca za 5 let vyvine do podoby, kterou jsem zhruba výše  popsal v podání Španělů na EURO 2008. Co jsem tím chtěl říci? Už dnes bychom měli vědět jakým pravděpodobným  způsobem se naše sporty vyvinou v horizontu například 5 roků. Jaké návyky, automatismy, dovednosti atd. budou důležité. A už nyní na ten způsob hry logicky připravovat mládež.

Benešov 12.7.2008           Jaroslav Hřebík