Učíme bagr 4, „mechanika“ u zdi …

  • Published in Bagr přihrávka
  • Hits: 3843

Abych nezůstal nic dlužen tradici svých článků, kdy se ve svých úterních příspěvcích pokouším o průnik mezi dvěma vzdálenými světy, tedy světem sportu a světem umění, upozorním na film Nedotknutelní, který v letním čase doporučuji. Je to jednak sranda a jednak z toho čiší na člověčina na sto honů. To je znak velkých děl, a to ať už se jedná o poněkud černý humor, jako v tomto případě, nebo dokonce třeba vraždu, jako v Dostojevského Zločinu a trestu...
Bagr imitace u zdi

 

Vždy jde o člověka a shovívavý autorský pohled na něj je zpravidla znakem moudrosti a životního nadhledu autora. Heslo zní, „člověk má mít vždycky šanci …“. Ale teď už zase k bagru. Není to úplně letní odlehčené téma, ale vzhledem k tomu, že se tomu nějaký čas věnujeme, vzhledem k tomu, že za pár dní začíná kemp zaměřený na přihrávku a v neposlední řadě vzhledem k tomu, že je signalizována úprava pravidel, které mají znovu posuzovat přísněji hru prsty na přihrávce, pokládám toto téma stále za naléhavé. Vysvětlil jsem, že průpravné cvičení s lokty mezi koleny vytváří představu dítěte o vytvoření správné přihrávací plochy vytvarováním paží za pomoci stisku kolen. Osvětlil jsem, že je určené pouze pro úplný začátek nácviku, kdy podle naší metodické řady učíme hráče imitovat správnou polohu částí těla při bagru. Zdůraznil jsem, že to samozřejmě nemá nic společného s tím, že při kontaktu s míčem při bagru naopak tlačíme lokty daleko před tělo. Zlozvyk při začátečnickém bagru: mávání pažemi, resp. jejich nasazováním mezi koleny, je způsoben úplně jinými mechanismy, ale o tom už píšeme v knihách Volejbal 1 a Viděno třemi. Tolik moje odpověď na dotaz ML. Ale znovu, už poněkolikáté jsem si uvědomil, že psát o tom, jak učit hru, je tak trochu odborná sebevražda, v lepším případě pořádná zkouška odvahy. Ale nedá se nic dělat, došel jsem k tomu, že se musí při psaní odborného textu zjednodušovat a redukovat, a potom bohužel vysvětlovat. Jestliže se totiž autor snaží zachytit všechny souvislosti, buď riskuje, že text bude příliš složitý nebo nudný. Pak jsou tu k využití obrázky a videa. To je asi nejlepší. Proto pokračuji ve foto-seriálu z předminulého týdne s vysvětlivkami. Opět ještě jednou připomínám, že můj dnešní text je inspirován postupy Aleše Nováka a již předposledně zmiňovanou knihou. Obrázky 15 a 19 (klikni 15, 19), jsou průpravnými cvičeními, jakousi bagrovou gymnastikou, která má zdůraznit, že dostat pravou paži vlevo od těla do požadované polohy pro bagr mimo osu těla není anatomicky tak úplně banální záležitost, kterou stačí dětem prostě popsat a ukázat. Cvičení naznačuje, že je třeba ten pohyb důkladně a izolovaně provést, aby byla dítětem pochopena i jeho určitá náročnost, a to ještě bez míče nebo dokonce herního rozhodování. Další obrázky (klikni 16, 17, 18) jsou z hlediska cílového pohybového vzorce bagru mimo osu těla již pochopitelnější, ale rovněž (ruku na srdce) mám za to, že doposud nebyl v tréninku dovažován důraz na preciznost pohybu v úplných začátcích. Obrázek 20 (klikni) dovršuje tuto řadu. Pochopitelně doufám, že nemusím zdůrazňovat, že toto cvičení je pouze průpravné a jeho cílem je imitovat pohyb a polohu paží nikoliv simulovat kontakt s míčem, který se samozřejmě děje v oblasti předloktí, nikoliv v ohlasti zápěstí či dokonce rukou. Tolik pro dnešek. Příští týden v úterý budou zařazeny aktuality z kempu, pravděpodobně z pera Radka Krpače, a za čtrnáct dní se k bagru vrátím s čerstvými poznatky z luhačovického kempu. Pěkné léto.

V Praze dne 15.7.2012, Zdeněk Haník