Belmondo a jeho pohled na útok středových hráčů

  • Herní kombinace
  • Zobrazeno: 3062

brezendeVážení čtenáři, web Volejbalové akademie dává možnost diskutovat na různá témata, která volejbalovou veřejnost trápí či jinak zaměstnává. Dnes jde s kůží na trh jeden z našich nejvěrnějších čtenářů, ale také kritiků Věnomír Merta, zvaný Belmondo. Článek je dalším příspěvkem v diskusi o útoku prvního sledu středových hráčů. Příjemnou zábavu!

Redakce webu VA

 

Ad I.) Útok ze zóny III středovým hráčem

Využívání tohoto útočného prvku se poprvé začalo objevovat přibližně v období začátku sedmdesátých let. Důvodem zpočátku nebyla ani tak snaha o „stáhnutí“ blokujícího středového blokaře do prostoru mezi zónou III a II a ztížit mu tak přesun do místa realizace dvojbloku v zóně IV. Důvodem spíše bylo, že v tomto období totiž ještě neměli většinou středoví blokaři takové somatické parametry jako tomu je dnes a tudíž obvykle po rychlé změně směru útočícího hráče nebyli schopni z hlediska jejich dosahu úspěšně realizovat obranu takto zahrané útočné akce.

Skupinové činnosti aneb herní kombinace

  • Herní kombinace
  • Zobrazeno: 3599

V předchozích kapitolách jsme logickým dělením volejbalové rozehry získali osm týmových činností, k nimž během rozehry dochází. Obsahem sportovní hry je však: „ … souhrn všech teoretických možných herních činností. Herní činnost je individuální, skupinová a týmová dovednost (nebo též herní způsobilost) zaměřená k plnění herních úkolů“ (Táborský et al., 2007). Pokud tedy z činnosti celého týmu vyjmeme pouze určitou skupinu hráčů, která spolu vědomě spolupracuje při řešení dané herní situace, získáváme tak mnohem širší spektrum skupinových činností ...

16 základních herních dějů

  • Herní kombinace
  • Zobrazeno: 4032

Syntéza volejbalové rozehry, herní děj: panalýza jednotlivých volejbalových činností nám připravila potenciál, abychom mohli definovat volejbalovou rozehru syntetickým způsobem. Z tohoto pohledu můžeme za volejbalovou rozehru považovat posloupnost neboli zřetězení týmových činností (kombinací). Toto zřetězení je pochopitelně ukončeno vždy chybou jednoho z týmů. Na této jednoduché úvaze je založena další charakteristika správného vedení tréninkového procesu...

Videoseriál - Moderní trendy mužského světového volejbalu

  • Herní kombinace
  • Zobrazeno: 4417

3. díl nového miniseriálu zacílíme na útočné kombinace po vykrytí vlastního útoku a po obraně.

Videoseriál - Moderní trendy mužského světového volejbalu. Část II: Vytřelená nahrávka po horším přijmu

  • Herní kombinace
  • Zobrazeno: 3596

2. díl nového miniseriálu, jenž bude zaměřen na odborné na útočné kombinace po horším příjmu. V prvním dílu jsme konstatovali, že přední světová družstva produkují velice rychle hrané kombinace v podstatě jako standardní. Konstatovali jsme, že lze sledovat víru obou aktérů (nahrávače i smečaře) ve správnost akce.