Belmondo a jeho pohled na útok středových hráčů

  • Herní kombinace
  • Zobrazeno: 2993

brezendeVážení čtenáři, web Volejbalové akademie dává možnost diskutovat na různá témata, která volejbalovou veřejnost trápí či jinak zaměstnává. Dnes jde s kůží na trh jeden z našich nejvěrnějších čtenářů, ale také kritiků Věnomír Merta, zvaný Belmondo. Článek je dalším příspěvkem v diskusi o útoku prvního sledu středových hráčů. Příjemnou zábavu!

Redakce webu VA

 

Ad I.) Útok ze zóny III středovým hráčem

Využívání tohoto útočného prvku se poprvé začalo objevovat přibližně v období začátku sedmdesátých let. Důvodem zpočátku nebyla ani tak snaha o „stáhnutí“ blokujícího středového blokaře do prostoru mezi zónou III a II a ztížit mu tak přesun do místa realizace dvojbloku v zóně IV. Důvodem spíše bylo, že v tomto období totiž ještě neměli většinou středoví blokaři takové somatické parametry jako tomu je dnes a tudíž obvykle po rychlé změně směru útočícího hráče nebyli schopni z hlediska jejich dosahu úspěšně realizovat obranu takto zahrané útočné akce.

Je mi to líto, ale trochu mě to i nadzvedlo …

  • Volejbal můj osud
  • Zobrazeno: 4903

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Předvčírem jsme v pětici Juda, Prokeš, Vlach, Šamšula a já jako zkoušející a 13 uchazečů o trenérskou licenci 2. třídy absolvovali tradiční prosincové závěrečné zkoušky, které zakončují roční práci. Zavedli jsme před třemi lety model, při němž uchazeč 2x realizuje tzv. „metodický výstup“, tedy jakousi vzorovou tréninkovou jednotku na dané téma. Poprvé se tak děje ve třetím bloku výuky (v červenci) a tady má uchazeč ještě šanci se písemně připravit. Při závěrečných zkouškách musí ovšem bez přípravy reagovat svou trenérskou činnosti okamžitě po zadání tématu. Uznávám, je to věru tvrdá zkouška, ale je nutno říci, že je to okamžik pravdy, který oddělí zrno od plev. Ještě nutno předeslat, že uchazeč si otázku (téma) vybírá sám podle vlastního uvážení a že kritérii, podle nichž  hodnotíme jeho výkon jsou především: pohotovost, schopnost rychlé úvahy, improvizace, trenérský projev, ale především pochopení zadaného tématu. A to je právě ten problém, který mě trochu v neděli „nadzvedl“ a o němž chci dnes psát. Celkem pět uchazečů jsme ohodnotili známkou 4 – tedy nevyhověli. Je to dost … a já bych rád volejbalové veřejnosti sdělil, že naším cílem není někoho trápit nebo prezentovat vlastní moc, vůbec ne. Je mi to svým způsobem líto, ale musím konstatovat, že některé jevy mě vytočily. Sestavil jsem se znojemským učitelem – matematikem Máriem Zeleným kapitolu „Volejbalová systematika a terminologie“ pro knihu Volejbal 2. Terminologie a kategorizace volejbalových jevů pro mě neznamená pouze „slovíčka“, která se mají uchazeči naučit, nýbrž konkrétní obsahy zápasových nebo tréninkových situací a z nich vyplývající postupy v tréninku. Tak například, uchazeč si třeba zvolí téma: „Kombinace při přihrávce“.(foto: z archívu m.ň)

Skupinové činnosti aneb herní kombinace

  • Herní kombinace
  • Zobrazeno: 3555

V předchozích kapitolách jsme logickým dělením volejbalové rozehry získali osm týmových činností, k nimž během rozehry dochází. Obsahem sportovní hry je však: „ … souhrn všech teoretických možných herních činností. Herní činnost je individuální, skupinová a týmová dovednost (nebo též herní způsobilost) zaměřená k plnění herních úkolů“ (Táborský et al., 2007). Pokud tedy z činnosti celého týmu vyjmeme pouze určitou skupinu hráčů, která spolu vědomě spolupracuje při řešení dané herní situace, získáváme tak mnohem širší spektrum skupinových činností ...

16 základních herních dějů

  • Herní kombinace
  • Zobrazeno: 3991

Syntéza volejbalové rozehry, herní děj: panalýza jednotlivých volejbalových činností nám připravila potenciál, abychom mohli definovat volejbalovou rozehru syntetickým způsobem. Z tohoto pohledu můžeme za volejbalovou rozehru považovat posloupnost neboli zřetězení týmových činností (kombinací). Toto zřetězení je pochopitelně ukončeno vždy chybou jednoho z týmů. Na této jednoduché úvaze je založena další charakteristika správného vedení tréninkového procesu...

Proč trvám na rychlé střelbě …

  • Volejbal můj osud
  • Zobrazeno: 5160

Na webové straně Českého volejbalového svazu jsem uveřejnil článek, v němž vysvětluji, možnosti programu Data Volley z hlediska odborného. Pár řádek z tohoto článku si vypůjčím pro jinou argumentaci: Brazílie vyhrála od roku 2002 (MS) všechny světové turnaje. Podle dlouhodobého sledování to bylo vždy spojeno s nejlepším útokem.