Biomechanika volejbalové přihrávky

 • Published in Bagr přihrávka
 • Hits: 5517

introtext

"Biomechanika

V následujícím příspěvku přinášíme překlad kapitoly "Biomechanika přihrávky" z vynikající (byť staré, 1984) knihy Biomechanik und Methodik autora Iwoilova. V textu je i odkaz na původní německý text (přeci jenom je nutné mé překlady kontrolovat) ...

Foto: David Pankiv

Přihrávka volně letícího míče (míč „zadarmo“) 6,4 m/s – 22 km/h

Výchozí postavení
 • Úhel v kotnících 72 stupňů
 • Úhel v kolenou 104 stupňů
 • Úhel v kyčlích 72 stupňů
 • Paže v loktech napnuty
 • Trup o 48 stupňů vůči vertikální ose předkloněn
 • Rychlost pohybů jednotlivých částí těla a svalové napětí je minimální
Přípravná fáze

Všechny výše popsané úhly se zvětšují - napínáním nohou a vzpřimováním trupu se těžiště těla přesunuje směrem nahoru. Napnuté paže se pohybují směrem k míči dopředu nahoru. Bioelektrická aktivita a rychlost pohybu paží zvolna narůstá

Fáze kontaktu s míčem

Rychlost pohybu paží se markantně snižuje v momentě kontaktu s míčem. Snížená rychlost je nutná pro měkký dotyk a pro přenesení nového pohybu požadovaného směru letu míče. Míč má nyní po kontaktu s pažemi rychlost 9,6 m/s – to je dosaženo především napnutím (extenzí) v kotnících, kolenou a kyčlích.

Doznívající fáze

Hráč doprovází svými pažemi krátce odlétající míč (0,3 sec). Nohy se napínají až k úhlu 141 stupňů v kolenních kloubech (aktivita nohou). Předklon trupu k vertikální ose je 29 stupňů

Shrnutí

Technika při přijmu volně letícího míče je charakterizována doprovodným pohybem paží dopředu nahoru, vzpřímením trupu a napnutím (extenzí) v kotnících a kolenou.

Přihrávka plachtícího podání 18 m/s – 65 km/h

Výchozí postavení
 • Úhel v kolenou 113 stupňů
 • Úhel v kyčlích 120 stupňů
 • Trup je více vztyčen k vertikální ose v porovnání s míčem „zadarmo“
 • Bioelektrická aktivita svalů paží stoupá již v této fázi v přípravě na příjem rychle letícího míče
Přípravná fáze

V přípravné fázi se pohybují paže ve směru nahoru dopředu rychlostí 2 m/s. Potom se rychlost zvětšuje na 8 m/s. V této fázi se pohybují ramena a paže společně nahoru dozadu, což se děje napnutím (extenzí) v kotnících, kolenou, ale především vzpřímením trupu. Změna polohy kotníků (napnutí nebo výskok) ukazuje na aktivní, na odraz oporné plochy orientovanou práci nohou.

Fáze kontaktu s míčem – amortizační fáze (fáze tlumení)

V této fázi pokračuje těžiště v důsledku extenzních pohybů v kloubech v pohybu směrem nahoru vzad. Paže se pohybují až ke kontaktu s míčem dolů vzad. Protože chybí aktivní pohyb v ramenou, loktech a zápěstí má svalová práce izometrický charakter. Celý akt je díky držení napnutých paží orientován dozadu dolů. Dotyk míče trvá 0,02 sec. Rychlost pohybu paží je minimální leží mezi 0 až 1,5 m/s. Zmenšená rychlost pohybu paží, působících proti míči je hlavní důvod proto, že rychlost míče po dotyku paží „amortizována“ na 10 m/s.

Doznívající fáze

Rychlost pohybu paží se po kontaktu s míčem opět trochu zvětšuje a míč je krátce doprovázen pohybem paží.

Shrnutí

Úhel mezi pažemi a trupem zůstává během všech pohybových fází do hranice 40 stupňů. Během pohybu ramen vzad, pohybují se paže dozadu nahoru. Přitom se úhel předloktí vůči vertikální ose téměř nemění. Pohyb těžiště těla i těžiště rukou jde při přijmu rychle letícího míče nikoliv proti míči, nýbrž nahoru dozadu vzhledem k vertikální ose.

Překlad: 1999